Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Agder

Kontaktinformasjon

FFO Agder

FFO Agder

Vigeveien 15 A

4633 Kristiansand

Postadresse:

FFO Agder

Vigeveien 15 A

4633 Kristiansand

Telefon:
995 61 165

Brukerutvalg NAV Arendal og NAV Grimstad

Tidspunkt
07.12.2020 til 21.12.2020
Sted

I NAV Arendal og NAV Grimstad opprettes det nå et felles brukerutvalg.

Brukerutvalget skal bidra til å sikre medvirkning på områder som har betydning for brukerne, og omfatter hele Arendal og Grimstad.

 

Hovedfokuset for brukerutvalget er oppfølging og veien mot arbeid eller utdanning. Det er ønskelig at representantene fokuserer på aktiv dialog med NAV, og er deltagende og aktive i NAV sine brukere i forhold til utdanning og arbeid.

Brukerutvalget for NAV Arendal og NAV Grimstad avholder ordinær møteaktivitet i Grimstad eller Arendal. Eventuelle varaer møter kun i de tilfeller hvor hovedmedlemmet ikke kan delta.

Møtedeltakelse godtgjøres etter satsene i Statens personalhåndbok kapittel 10.14.2 «Godtgjøring til leder, medlemmer og sekretærer i statlige utvalg» (lenke til lovdata.no)

Satser: https://lovdata.no/dokument/SPHPM/pm-2020-01?q=10.14.2

Personalia
Er du bruker?
Er du pårørende?
Er du ansatt i brukerorganisasjon?
Representant
Personvernregelen (GDPR) krever at du gir et aktivt samtykke til at vi samler inn, og behandler dine personopplysninger i forbindelse med forslag på kandidater til brukerutvalg og råd. Ved å svare på, og sende inn dette skjemaet samtykker du til at FFO Agder, Vigeveien 15A, 4633 Kristiansand innhenter dine personopplysninger som skal brukes i forbindelse med FFOs forslag til kandidater til brukerutvalg i NAV Arendal og NAV Grimstad. Opplysningene vil bli videresendt NAV Arendal og NAV Grimstad. Hvis du blir oppnevnt vil de også legges inn i FFOs database med oversikt over brukerrepresentanter. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket.