Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Agder

Kontaktinformasjon

FFO Agder

FFO Agder

Vigeveien 15 A

4633 Kristiansand

Postadresse:

FFO Agder

Vigeveien 15 A

4633 Kristiansand

Telefon:
995 61 165

Brukerutvalget ved Sørlandet sykehus HF

Tidspunkt
30.04.2021 til 24.06.2021
Sted

Invitasjon til å fremme forslag på kandidater til brukerutvalget ved Sørlandet sykehus HF

Brukerutvalget ved Sørlandet sykehus HF er nå inne i sitt andre år i perioden, og det er tid for å tenke på rekruttering av nye representanter.

Det har vært en spennende periode, med mange store og viktige saker.

Vi er nå i gang med å forberede prosessen for å etablere nytt brukerutvalg som skal tre i kraft fra 1.1.2022.

I den forbindelse ber vi nå organisasjonene om å melde inn kandidater.

Ved utvelgelse av nye kandidater, vil følgende kriterier legges til grunn:

  • Kontinuitet
  • Erfaring fra Brukerutvalg
  • Kjønn
  • Geografi (Lister/Arendal/Kristiansand)
  • Alderssammensetning
  • Kompetanse – erfaring fra KPH, funksjonshemming, somatikk, barn og unge, pasienter og pårørende, eldre
  • Flerkulturell bakgrunn – vil bli særlig vektlagt i kommende periode

Frist for å fremme forslag på kandidater er 24. juni.