Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Innlandet

Kontaktinformasjon

FFO Innlandet

Grindalsvegen 3
2406 Elverum

Postadresse:

Grindalsvegen 3

2406 Elverum

Telefon:
41412432

Innkalling til Fylkesårsmøte i FFO Innlandet

Tidspunkt
13.03.2021 til
Sted
Digitalt via Teams

Innkalling til Fylkesårsmøte i FFO Innlandet

I henhold til FFO`s vedtekter § 5 innkalles det med dette til fylkesårsmøte i FFO Innlandet.

Dato: Lørdag 13. mars 2021 kl. 14.00
Sted: Digitalt på Teams

Saker som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet må være styret i hende innen 13.februar 2020 til følgende e-post: post.innlandet@ffo.no.

Den foreløpige sakliste er;

Følgende saksliste foreslås:
a)         Konstituering
            1.         Godkjenning av beslutningsdyktighet
            2.         Godkjenning av innkalling
            3.         Godkjenning av saksliste
            4.         Valg av møtefunksjonærer
                        -  møteleder
                        -  sekretærer
                        -  protokollunderskrivere
                        -  tellekorps
                        -  andre
b)         Godkjenning av FFOs årsberetning for siste kalenderår
c)         Godkjenning av FFO’ s årsregnskap med revisorens beretning for siste kalenderår
d)         Orientering om FFO-samarbeidet i helseregionen
e)         Godkjenning av arbeidsprogram for kommende periode
f)          Godkjenne budsjett for inneværende år, inkludert fastsettingen av eventuelt honorar
            og godtgjørelse til FFOs tillitsvalgte
g)         Saker fra medlemsorganisasjonene og styret
h)         Valg av styre
            -           Leder
            -           Nestlede
            -           Styremedlemmer
            -           2 varamedlemmer
            Leder velges for 1 år. Styremedlemmer velges for 2 år slik at halvparten er på velg hvert år.
            Varamedlemmer velges for 1 år.
f)          Revisor
j)          Valg av valgkomite
            -           Leder
            -           2 medlemmer
            -           1 varamedlem
            Leder velges for 1 år. Medlemmer velges for 2 år slik at den ene står på valg hvert år.
            Varamedlem velges for 1 år.

Hver enkelt organisasjon kan stille med 2 representanter.

Leder velges for 1 år. Medlemmer velges for 2 år slik at den ene står på valg hvert år. Varamedlem velges for 1 år.

Hver enkelt organisasjon har rett til å møte med 2 representanter. Studieforbundet FUNKIS kan møte med 1 observatør med talerett men uten forslags- og stemmerett. Kommune-FFO har anledning til å møte med leder eller nestleder. Disse har talerett og forslagsrett i alle saker med unntak av valg. Representantene har ikke stemmerett.

Bestilling av tolk:
For de som trenger tolk, bestilles dette av den enkelte direkte til tolketjenesten. 

Påmeldingsfrist: Fredag 19. februar