Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Innlandet

Kontaktinformasjon

FFO Innlandet

Grindalsvegen 3
2406 Elverum

Postadresse:

Grindalsvegen 3

2406 Elverum

Telefon:
41412432

Webinar om rettigheter i grunnskole for funksjonshemmede og kronisk syke barn

Tidspunkt
24.03.2021 til 24.03.2021
Sted
Digitalt via Teams, kl. 12:00-15:00

Å begynne på skolen er en milepæl og en av de store overganger i livet. Skolen er også stedet som danner grunnlaget for videre læring. Skolegangen kan ofte være mer utfordrende for de som har et funksjonshemmet eller kronisk sykt barn. Undersøkelser viser for eksempel at 80 prosent av alle skoler ikke er tilgjengelige for bevegelseshemmede, vedtak om spesialundervisning blir ikke fulgt opp og mange sliter for å få sine lovfestede rettigheter oppfylt. Hvilke rettigheter har man egentlig og hva gjør man om skolen ikke oppfyller disse?

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) inviterer i samarbeid med FFO Innlandet til et halvdagswebinar den 24. mars 2021 om rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede og kronisk syke barn. Webinaret gir deg som forelder eller ansatt i skolesektoren mulighet til å sette deg inn i de ulike rettighetene på skolefeltet for funksjonshemmede og kronisk syke, i tillegg til en dypere innsikt i hvordan kommunen jobber og hvordan FFO jobber politisk på feltet. 

Webinaret er gratis og alle kan delta uavhengig av organisasjonsmedlemskap.
Målgruppen er foreldre til funksjonshemmede barn, øvrige pårørende, skoleansatte, PP-tjeneste, pedagogisk personale i skole, skoleeiere og lærere.

Sted: Teams
Tid: 24. mars kl. 12:00 – 15:00

Tentativt program: 

Kl. 12.00 Velkommen v/FFO Innlandet

Kl. 12.05 Hvilke rettigheter har funksjonshemmede og kronisk syke i grunnskolen v/FFOs Rettighetssenter

Kl. 12.50 Spørsmålsrunde til Rettighetssenteret

Kl. 13.05 Pause

Kl. 13.15 Personlig historie v/person

Kl. 13.30 Erfaringer - Ringsaker kommune v/Linda Græsby, leder for Enhet tjenestetildeling og samordning

Kl. 14.15 Pause

Kl. 14.30 Interessepolitisk innlegg v/Berit Larsen

Kl. 15.00 Slutt

Påmeldingsfrist: fredag 22. mars

Link til webinaret sendes påmeldte så snart påmeldingsfristen er gått ut.

Kontaktperson Arne Hansen (arne.hansen@ffo.no) eller Live Kroknes Berg (live.kroknes.berg@ffo.no).