Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Innlandet

Kontaktinformasjon

FFO Innlandet

Grindalsvegen 3
2406 Elverum

Postadresse:

Grindalsvegen 3

2406 Elverum

Telefon:
41412432

Brukermedvirkning

Definisjon på en brukerrepresentant.

Stortingsmelding nr 34; 1996/97:

"Med brukerrepresentant menes en som representerer brukere av tjenester. De som mottar tjenester kan være en som selv har en funksjonshemming, eller en som er pårørende til f.eks et barn eller til en som på grunn av sin funksjonshemming vanskelig kan gi uttrykk for sine meninger, eller som er ansatt eller tillitsvalgt i en av funksjonshemmedes organisasjoner.

Å snakke på vegne av alle.

Når du representerer FFO er det viktig at du snakker  vegne av alle medlemsorganisasjonene våre - og ikke bare kun for din egen medlemsorganisasjon.

Brukerrepresentantene skal speile bredden av brukererfaringer gjennom samarbeid og koordinering, på tvers av ulike tjenester og sektorer.

FFO Hedmark har ansvar for å følge opp brukerrepresentantene i fylket, kommuner, NAV og helsetjensten. Det er stadig behov for nye brulkerrepresentanter.