Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

Trygge overganger og kontinuitet

Tidspunkt
10.09.2022 til 11.09.2022
Sted
Holmen Fjordhotell

Mennesker som lever med funksjonshemninger og kroniske sykdommer er avhengig av et offentlig helsevesen som har nødvendig kompetanse, høy kvalitet i tjenestene og tilstrekkelig behandlingskapasitet. Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten er sentral for å få til gode behandlingsforløp på tvers av forvaltningsnivåer. Det samme gjelder samarbeidet mellom ulike klinikker, fagdisipliner og profesjoner i sykehus. For mennesker som lever med sammensatte helseproblemer er dette samarbeidet helt avgjørende. 

 

Som funksjonshemmet, kronisk syk eller pårørende kan det være vanskelig å manøvrere store systemer og koordinere spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og fastlegetjenesten. FFO ønsker en helsetjeneste med trygge overganger og kontinuitet, der de vi representerer får oppfylt rettighetene de har rett på. FFO ønsker bedre samhandling, og det er i den ånd FFO Viken og FFO Oslo inviterer til felles samling for brukerrepresentantene i spesialisthelsetjenesten, råd for personer med nedsatt funksjonsevne, NAV og rehabiliteringen.

PROGRAM MED FORBEHOLD OM ENDRINGER

Påmelding snarest - førstemann til mølla! 

Brukerrepresentanter er tilsendt invitasjon, program og påmeldingsskjema på e-post. Påmelding sendes post.oslo@ffo.no. 

Spørsmål henvendes til post.oslo@ffo.no