Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39
 • 09.06.2021

  Høringssvar - Aker sykehusområde

  Det vises til Saksnr 201704677 Trondheimsveien 235, Aker sykehusområde. Detaljregulering med konsekvensutredning[1]. I Planforslag til offentlig ettersyn (s. 8)[2] ber PBE om særlig tilbakemelding på:
  - Oslos nye sykehusstruktur, og om kommunens egendekning innen pasientoppfølging etter at nye Aker sykehus står ferdig.
  - Sykehusets utforming og sykehusfaglige behov
  Denne forespørselen fra PBE er rettet til Oslo kommunes helsesektor, bydelene som er planlagt flyttet til Aker og det sykehusfaglige miljøet. Ettersom FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) Oslo er en representant for brukerne av helsetjenestene i Oslo, ønsker også vi å redegjøre for vårt syn disse temaene.

 • 09.06.2021

  Høringssvar - Gaustad sykehusområde

  Det vises til Saksnr 201704683 Gaustadalléen 34, Gaustad sykehusområde. Detaljregulering med konsekvensutredning.

  På side 7 i Planforslag til offentlig ettersyn – Gaustadalléen 34[2] ber Plan- og bygningsetaten (PBE) om særlig tilbakemelding på konsekvenser av planforslaget for kommunens pasientbehandling. Forespørselen er i utgangspunktet rettet til Byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester. Ettersom mange medlemmer av FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) Oslo er mottakere av kommunale helsetjenester og sykehusbehandling ønsker også vi å uttale oss om dette temaet.

 • 02.06.2021

  Parkeringsnorm i Oslo kommune 2021

  Saker som omhandler transport og samferdsel, har stor betydning for funksjonshemmedes mulighet til likestilling og selvstendige liv. Vi er derfor overrasket over at vi ikke har mottatt invitasjon til høring om ny parkeringsnorm, og ber Plan- og bygningsetaten om å oppføre FFO Oslo som høringsinstans i saker, som kan få konsekvenser for mobilitet, tilgjengelighet og universell utforming.