Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
908 51 511
En dame holder en knyttet hånd over munnen og ser beskymret ut. Med teksten: Førsteinntrykket er viktig. Andreinntrykket er riktig!

Førsteinntrykket er viktig. Andreinntrykket er riktig!


I Norge roser vi oss av å være et åpent og tolerant samfunn.

Alle skal få delta, alle skal få være med. Det er idealet, men ikke virkeligheten. Mennesker med diagnoser møter begrensinger og motstand hver dag. Begrensninger i sykdommen, motstand i omgivelsene.

Likestillingssenteret KUN og FFO Trøndelag inviterer alle kommunale råd for nedsatt funksjonsevne i
Rogaland til å delta på fagdag og workshop om CRPD på Scandic Stavanger Forus den 9. februar.

09.02 - 09.02.2023

Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger, Norway

Fagdag for kommunale råd om CRPD

09.02 - 09.02.2023, Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger, Norway

Første byggetrinn av Nye Stavanger universitetssjukehus skal være innflyttingsklart i slutten av 2024. Da flyttes alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner til Ullandhaug. Psykisk helsevern for både barn unge og voksne blir igjen på Våland sammen med dagkirurgi og mesteparten av dagbehandling.

SUS inviterer pasient- og brukerorganisasjoner i Helse Stavanger sitt opptaksområde til et møte for å orientere om hva som blir nytt, og hvordan vi planlegger for delt drift mellom Ullandhaug og Våland.

23.02.2023

SUS - Aula, 2. etasje i Sydbygg, Våland. Bruk hovedinngangen, gå til venstre, ta første heis på venstre hånd til 2. etasje.

Møte nye SUS

23.02.2023, SUS - Aula, 2. etasje i Sydbygg, Våland. Bruk hovedinngangen, gå til venstre, ta første heis på venstre hånd til 2. etasje.

I henhold til FFOs vedtekter § 5b kalles det herved inn til fylkesårsmøte i FFO Rogaland

09.03 - 09.03.2023

FI-senteret, Luramyrveien 25a, 4313 Sandnes

Påmelding
Fylkesårsmøte FFO Rogaland 9. mars 2023

09.03 - 09.03.2023, FI-senteret, Luramyrveien 25a, 4313 Sandnes