Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Fylkessekretær Marianne Kolnes
E-post: marianne.kolnes@ffo.no
Mobil: 908 51 511

Konsulent Ruth Kjeldsen
E-post: ruth.kjeldsen.ffo.no
Mobil: 938 01 053

Invitasjon til opplæring av rådet for personer med funksjonsnedsettelse fra Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Suldal, Karmøy, Hjelmeland, Bokn, Kvitsøy, Sauda og Utsira kommune

Tidspunkt
25.01.2024 til 25.01.2024
Sted
Quality Hotel Maritim, Åsbygata 3, 5528 Haugesund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er landets største paraplyorganisasjon for personer med funksjonsnedsettelse, kronisk syke og deres pårørende. FFO har 87 medlemsorganisasjoner med til sammen nærmere 400 000 medlemmer i sin paraply (se alle orgaisasjonene her). Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) er også en paraplyorganisasjon med 3 organisasjoner i sin paraply (se organisasjonene her).

FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede har laget et opplæringsopplegg for medlemmer i kommunale og fylkeskommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse. Opplæringen har vi kalt «Gode råd». 

Vi invitere alle rådsmedlemmer (også politikere og rådssekretærer) til opplæring i «Gode råd».

Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Suldal, Karmøy, Hjelmeland, Bokn, Kvitsøy, Sauda og Utsira
Torsdag 25. januar kl. 10:00 – 15:00
Sted: Quality Hotel Maritim, Åsbygata 3, 5528 Haugesund

Her vil dere få grundig innblikk i følgende:
·       Grunnleggende informasjon om rådet for personer med funksjonsnedsettelse
·       Arenaer og regelverk
·       Hvordan arbeide i rådet
·       Samarbeid, rådgivning og nettverk
·       Rettighetsjungelen, hvordan finne fram og hvor få hjelp
·       Temaområder aktuelle for arbeidet i kommunale råd
·       Temaområder aktuelle for arbeidet i fylkeskommunale råd

Vi har dessuten laget noen verktøy som alle kan benytte seg av. Dette vil dere få mere informasjon om på kurset


Hvis den oppgitte dato ikke passer:
Skulle det ikke passe å delta på «deres» dato kan dere selvsagt melde dere på et av de andre kursene

Økonomi:
Politikere og rådssekretærer ønsker å delta på kurset betaler en egenandel på kr. 1000,-. 
Funksjonsnedsattes representanter deltar gratis. Men dersom en uteblir fra kurset uten å melde fra til marianne.kolnes@ffo.no minst 24 timer før kurset, ser vi oss nødt til å fakturere vedkommende for en egenandel på kr. 1000,-.

Det videre arbeid etter kurset:
Dere vil igjennom hele rådsperioden få invitasjon til jevnlige webinar, korte videoer og podcaster om CRPD og hvordan kommunale råd kan jobbe med CRPD. Dere vil også kunne benytte dere av veileder, nettkurs og CRPD-nytt på egen plattform slik at det blir enkelt for dere i det kommunale og fylkeskommunale rådet å finne kunnskap om CRPD.

Bestilling av tolk:
Etter en samtale med NAV tolketjenesten ber vi om at de som trenger tegnspråktolk/skrivetolk bestiller dette selv. Oppgi gjerne daglig leder Marianne Kolnes som kontaktperson slik at tolken eventuelt kan ta kontakt for å få de papirer de trenger.

Frist for påmelding: senest 18. desember

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Fylkessekretær/daglig leder Marianne Kolnes  via mail (marianne.kolnes@ffo.no) eller via mobil nr. 908 51 511

Vi håper hele rådet i din kommune ser gleden av å få en grunnleggende opplæring om hvordan dere kan jobbe i rådet på en best mulig måte. Velkommen skal dere være alle sammen.


Påmelding - trykk her