Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

- Brukerrepresentasjon

Brukerutvalg Helse Fonna

FFO Rogaland har i dag mottatt brev fra Helse Fonna om ny oppnevnelse av medlemmer i Helse Fonna sitt brukerutvalg. 

Styret i FFO Rogaland ser det som meget viktig at vi får personer som er godt egnet til å sitte i utvalget.  Brukerrepresentantene som skal representere FFO i brukerutvalget må regne med å møte en rekke problemstillinger innen ulike områder.

Brukerrepresentantene vil nok også møte problemstillinger organisasjonene ikke har tatt stilling til tidligere. Det er derfor viktig at de som representerer brukerne har noe erfaring i å se nye problemstillinger i et brukerperspektiv. De personene som organisasjonene finner som kandidater må ha tid og engasjement, slik at de kan utføre sine verv på en god måte.

Det er styret i Helse Fonna som godkjenner representanter til nytt Brukerutvalg.

Frist for å sende inn forslag på kandidater settes til 27. oktober 2022.

 

Den foreslåtte person må ha tillit i sin medlemsorganisasjon for å kunne foreslås
 
Er kandidaten brukerrepresent i andre brukerråd?
Har kandidaten kjennskap til det å være brukermedvirker i FFO Rogaland?
 
 
 
Personvernregelen (GDPR) krever at kandidaten gir et aktivt samtykke til at vi samler inn og behandler personopplysningene i forbindelse med forslag på kandidater til brukerutvalget/brukerrådet. Ved å svare på og sende inn dette skjemaet samtykker du til at kandidaten er innforstått med at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Rogaland (FFO Rogaland) lagrer personopplysningene som skal brukes i forbindelse med FFO Rogalands forslag på kandidat til det aktuelle brukerutvalget. Informasjonen vil også bli videresendt ovennevnte organ som skal opprette dette aktuelle brukerrådet. Hvis kandidaten blir oppnevnt vil informasjonen også legges inn i FFOs database med oversikt over brukerrepresentanter. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og det kan når som helst trekke tilbake dette samtykket