Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

- Frivillighetens år 2022

Sykkelturen 20222022 er Frivillighetens år. Norges Frivilligsentraler inviterer i samarbeid med en rekke andre organisasjoner til en sykkeltur gjennom hele landet! Sammen skal vi sykle, for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn. 

Hovedmålet med sykkelturen er å sette lys på merverdien av å føle seg til nytte i samfunnet, og oppleve gode relasjoner i hverdagen. Turen går fra Nordkapp til Arendalsuka, fra 21. mai til 15. august 2022. Dag-Otto Lauritzen er en av våre stolte ambassadører.

Og selvsagt er FFO Rogaland med. 
Sykkelturen 2022 er forankret i Norges frivilligsentraler sitt arbeid med regjeringens kvalitetsreform Leve hele livet. Det gjennomføres lokale tiltak for flere gode leveår blant innbyggerne over 65 år og økt deltagelse i frivillighet for seniorer.  Norges Frivilligsentraler inviterer hele landet til å bli med på sykkeltur gjennom Norge, fra 21. mai til 16. august 2022. Vi skal løfte frivilligheten, på hjul fra Nordkapp til Arendalsuka. Hvert fylke har fått tildelt en uke. Frivilligsentralene og en rekke samarbeidsorganisasjoner oppfordres til å skape et mangfold av aktiviteter på tvers av generasjoner, kulturer og samfunnslag langs ruten.

Sammen skal vi sykle, for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn. Sykkelturen skal ha fokus på arbeidet med reformen Leve hele livet nasjonalt, regionalt og lokalt. Hovedmålet med sykkelturen er å sette lys på merverdien av å føle seg til nytte i samfunnet, og oppleve gode relasjoner i hverdagen.

Norges Frivilligsentraler vil oppnå målet ved å invitere til samskaping. Vi er overveldet over den positive responsen og det store engasjement så langt, som har bidratt til et godt grunnlag for prosjektet. Nå har vi behov for deg som ønsker å bistå med å initiere, koordinere og legge til rette for aktiviteter og engasjement for sykkelturen.

Arbeidsgruppe Sykkelturen 2022 inkl. håndbok, linker, profileringsmateriel etc. finner dere her: Arbeidsgruppe sykkelturen

Fylkeskontaktene finner dere her: Fylkeskontakter sykkelturen