Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

- Om oss

Interessepolitisk utvalg

Det interessepolitisk utvalget i FFO Rogaland 2021 består av følgende personer:
Julie Anne Rosså                       FFO Rogaland
Elin Marie Omdal                       Epilepsiforbundet Sør-Rogaland
Cicel T. Aarrestad                      NORILCO Sør-Rogaland
Therese Wammeli-Johannesen MS-Forbundet Rogaland

Hovedfokuset til det interessepolitiske arbeidet har vært skole, arbeid, frivillighet og valget.  Utvalget jobber ut ifra en strategisk plan som ble laget ved første møte i 2021.

Utvalget ønsker å påvirke fordelingen av goder og byrder på vegne av de vi representerer. I hele sommer har de intervjuet Rogalandsbenken med viktige interessespolitiske spørsmål. Intervjuene ble tatt opp og delt i sosiale medier, samt nettiden vår. Se her

Hovedmålet til utvalget er å fronte saker som gagner alle våre medlemsorganisasjoner samt påvirke på systemnivå.

Verdigrunnlaget vårt er Håp, verdier, muligheter og Livskvalitet. Medlemmene i våre medlemsorganisasjoner har ikke spesielle behov. Men av ulike grunner trenger de at samfunnet legger til rette slik at de kan få dekket grunnleggende behov og menneskerettigheter, likestilt med andre.

Ta gjerne kontakt med Julie Anne fra FFO Rogaland som koordinerer utvalget om dere har spørsmål eller saker dere ønsker å få belyst.