Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

AKTUELT

Vi prøver en gang til å arrangere et tema møte på teams angående den nye handlingsplanen fra regjerningen om universell utforming – «Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge». (utsatt fra 1. desember).

Målgruppe: Ansatte i kommuner (teknisk etat), råd for funksjonshemmede og brukerorganisasjoner.

07.02 - 07.02.2022

Digitalt via Teams

Påmelding
Bærekraft og like muligheter - et universelt utformet Norge!

07.02 - 07.02.2022, Digitalt via Teams

Målgruppe: NAV ansatte, kommunalt ansatte, arbeidsgivere, vekstbedrifter, brukerorganisasjoner og brukerrepresentanter.

Bindende påmelding innen 01. mars 2022

21.04 - 21.04.2022

Scanidc Hell, Stjørdal

Påmelding

skolekonferanse 2.png

29.09 - 29.09.2022

Verdal videregående skole

En skole for alle - UTSATT TIL 29. SEPTEMBER

29.09 - 29.09.2022, Verdal videregående skole

Skolebesøk i Trøndelag

FFO Trøndelag har organisert skolebesøk til helse- og oppvekstfag på noen Videregående skoler i Trøndelag. Da er det snakk om at det kommer et medlem fra en av våre medlemsorganisasjoner og snakker om sin funksjonshemming eller kroniske sykdom, både om erfaringer og om selve systemnivået. Det kan også være pårørende som kan komme for å fortelle om det å være pårørende.

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FFO TRØNDELAG 2021.

Onsdag 16. mars 2022 ved Scandic Hell, Stjørdal.

Vi starter årsmøtet kl. 1630 – 1900. Etter selve årsmøtet tar vi tema møte om ABC-Hodebra. Vi avslutter med middag kl. 2000.

16.03 - 16.03.2022

Scandic Hell, Stjørdal

Påmelding
Årsmøte i FFO Trøndelag 2022

16.03 - 16.03.2022, Scandic Hell, Stjørdal

CRPD veileder

Her kan du laste ned veilederen for CRPD. 

FN-konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

FFO Trøndelag arrangerte i samarbeid med likestillingssentret KUN Regionalt seminar om CRPD – FN-konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne 10. mars i Trondheim.

 

Jeg vil endre

Jeg vil endre

Fotoprosjekt skal synliggjøre funksjonshemmedes hverdag

Hvordan ser hverdagen ut for mennesker i Norge som lever med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer, samt pårørende? Hva ønsker de å endre? Og hvordan kan man bruke fotografi for å skape endring?

Dette er noen av spørsmålene FFO Trøndelag i samarbeid med likestillingssenteret KUN ønsker å finne svar på i prosjektet ‘Jeg vil endre’.

Link til digital versjon av boka:

Jeg vil endre - cover

Jeg vil endre - boken

Link til lydtolkninger av bildene og bildetekst:

Lydtolkning Jeg vil endre

Link til å bestille boken selv:

Kjøpe boken Jeg vil endre