Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

AKTUELT

Sommeren 2023

 

Vi har startet ferieavvikling og avspasering, sekretariatet i FFO Trøndelag er tilbake fra 14. august. 

Epost blir fulgt med sporadisk.

 

ØNSKER ALLE EN FIN SOMMER, ta vare på hverandre :) 

 

 

FFO Trøndelag og SAFO Trøndelag inviterer til konferanse for medlemmer av brukerorganisasjonene og politikere i kommunene og fylkeskommunen i Trøndelag.

30.08 - 30.08.2023

Scandic Hell, Stjørdal

Konferanse om kommuner i Trøndelag etter valget

30.08 - 30.08.2023, Scandic Hell, Stjørdal

Seier i Stjørdal kommune

HURRA!

Den 26.01.23 ble det bestemt av kommunestyret i Stjørdal kommune at eldres råd og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne IKKE skulle slåes sammen. Dette ser vi på som en seier, det er så utrolig viktig at rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne får stå for seg selv slik at man får jobbet med aktuelle saker slik som det er meningen å gjøre med å ha dette rådet. 

Dette er en sak som kom på banen da Stjørdal kommune sendte ut høring om at de ønsket å slå sammen eldres råd og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ettersom de hadde møter på samme tidspunkt og det ble ment at de jobbet mye med de samme sakene. 

 

Valg 2023

VALG 2023

 

 

Skole og oppvekst

SKOLE OG OPPVEKSTNETTVERK

Trenger du en motivasjonsboost til nyttårsforsettet? Da er våre gratis Smart mat webinarer akkurat det du trenger. Bli med og meld deg på 23.-25. januar 2023.

Gjennom prosjektet Smart mat folkehelse for alle arrangerer Unge Kokker og FFO Trøndelag en webinarrekke 23.-25. januar 2023. Du kan følge med digitalt på ulike spennende foredrag innenfor kosthold, ernæring og helse eller man kan delta fysisk. 

 

Deltagelse er gratis for FFO Trøndelag sine medlemsorganisasjoner sine medlemmer.

 

23.01 - 25.01.2023

Gratis Smart Mat webinarer

23.01 - 25.01.2023

Det innkalles med dette til årsmøte i FFO Trøndelag.

28. mars 2023  ved Scandic Hell, Stjørdal.

Vi starter årsmøtet kl. 1700 – 2000. Vi avslutter med middag kl. 2000.

28.03 - 28.03.2023

Ved Scandic Hell Stjørdal

Årsmøte for FFO Trøndelag 2023

28.03 - 28.03.2023, Ved Scandic Hell Stjørdal

 

Logo_Hovedlogo_Positiv.png

FFO Trøndelag inviterer til et dialogmøte med sine medlemsorganisasjoner, samtidig som vi skal markere Frivillighetens år som var i 2022 ved Scandic Hell i Stjørdal til lørdag 4. februar.

Vi ønsker å invitere alle våre medlemsorganisasjoner for å snakke om brukermedvirkning og samspillet mellom FFO Trøndelag og dere. I sammenheng med dette ønsker også FFO Trøndelag å få hedre og sette pris på sine medlemsorganisasjoner og den viktige og meningsfylte frivilligheten dere bidrar med over alt dere er. Den unike innsatsen dere legger i deres medlemsorganisasjoner og ute som brukerrepresentanter er utrolig viktig.

04.02 - 04.02.2023

Scandic Hell, Stjørdal

 

FFO Trøndelag har den glede og invitere til et digitalt informasjonsmøte om innføringen av helseplattformen for Nordre del av Trøndelag.

10.01 - 10.01.2023

Digitalt

Påmelding

Fagdag for kommunale råd om CRPD

FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) pålegger myndighetene å
ivareta menneskelige rettigheter og grunnleggende friheter for alle i samfunnet.

Likestillingssenteret KUN og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Trøndelag (FFO) har med
støtte fra Barne,- ungdoms og familiedirektoratet, utviklet en veileder om CRPD for kommuner og
kommunale råd. Denne veilederen gir tips og praktiske råd om hvordan kommuner og kommunale
råd kan jobbe for å ta i bruk CRPD i sitt arbeid.

I samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag inviterer nå Likestillingssenteret KUN og FFO
Trøndelag alle kommunale råd for nedsatt funksjonsevne i Trøndelag til å delta på fagdag og
workshop om CRPD på Scandic Hell den 1. november.

Oppnevning av brukermedvirkere til brukerutvalg i rehabiliteringssentrene

Oppnevning av brukermedvirkere til brukerutvalg i rehabiliteringssentrene

En skole for alle 2022 NY dato.jpg

29.09 - 29.09.2022

Verdal videregående skole

En skole for alle - 2022

29.09 - 29.09.2022, Verdal videregående skole

Smart Mat - kartlegging i organisasjonene

 

Smart mat – Folkehelse for alle er et folkehelseprosjekt et  samarbeid mellom FFO Trøndelag og Unge Kokker kurs- og kompetansesenter. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

 

Målet med prosjektet er å utvikle og gjennomføre gratis matglede kurs både fysisk og praktiske og digitale samt relevante foredrag som er skreddersydd og tilpasset FFOs medlemsorganisasjoner.

 

For å få tilpasset matgledekurs og foredrag så inviteres dere til å gjennomføre en spørreundersøkelse av hvilke behov og ønsker deres medlemmer har.  

Vi ber dere derfor å sende ut denne spørreundersøkelsen til alle deres medlemmer så raskt som mulig og senest innen 11.05.

Link til spørreskjema: https://forms.gle/tcmPk5obzNtTFDiDA

Undersøkelsen er helt anonym og ta ca. 5-7 min.

Smart mat - Folkehelse for alle 2022-2023

Smart mat – Folkehelse for alle er et folkehelseprosjekt hvor vi samarbeider med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Trøndelag (FFO Trøndelag).

 

FFO Trøndelag og Unge Kokker er i gang med oppstart av et nytt og spennende folkehelseprosjekt vi nylig fikk tildelt støtte til fra Stiftelsen Dam. Målet med prosjektet er å utvikle og gjennomføre gratis praktiske og digitale matlagingskurs og helsefremmende foredrag, som er skreddersydd og tilpasset FFOs medlemsorganisasjoner.

Det betyr at deres medlemmer får mulighet til å få økt kunnskap om helse, kosthold og ernæring. Kursdeltakerne vil lære hvordan man lager god, enkel og sunn mat fra bunnen av og oppleve matglede sammen med andre. 

I forbindelse med oppstart av prosjektet og for å få tilpasset matgledekurs og foredrag, inviteres nå alle medlemmer av FFOs 84 medlemsorganisasjoner i Trøndelag til å gjennomføre en spørreundersøkelse om hvilke behov, utfordringer og ønsker de har når det kommer til helse, kosthold og ernæring. 

Det skal vi gjøre:

I dette prosjektet skal Unge Kokker utvikle og tilby FFO Trøndelags medlemmer en gratis “Matglede”-pakke med fysiske Matglede-kurs, digitale foredrag og digitale matkurs som vil bli skreddersydd og tilpasset FFO Trøndelags medlemmer. På matglede-kursene vil deltakerne få praktisk kunnskap og erfaring i å lage sunn mat fra bunnen av og deretter nyte et hyggelig måltid i felleskap. De digitale foredragene og digitale matkursene vil inkludere temaer som grunnleggende ernæring basert på Helsedirektoratets kostholdsråd, fysisk aktivitet, hverdagsaktiviteter, søvn og psykisk helse.

 

imageipzyc.png

          En felles arena mellom interesseorganisajsoner og offentlige etater

 

imageh6evu.png        image5soto.png    imageichs.png

 

image8936p.png        image0p0z1k.png

20.09.2022

Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal

Påmelding
Bruker og Etat møtes - fra frivillighet til system

20.09.2022, Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal

Arbeidskonferansen - presentasjoner

Presentasjoner fra Arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne - hvordan lykkes vi sammen?                                    

 

Vi har gjennomført konfersansen "Arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne - hvordan lykkes sammen?" den 21. april.

 

Her kommer innleggene fra konferansen i PowerPoint presentasjoner.

Innlegget fra LO med Tina Marita Rønning kommer senere. 

 

Tusen takk for alle som deltok, dette ble en engasjerende konferanse. 

 

 

En skole for alle 2022 NY dato.jpg

29.09 - 29.09.2022

Verdal videregående skole

En skole for alle - 2022

29.09 - 29.09.2022, Verdal videregående skole

Skolebesøk i Trøndelag

FFO Trøndelag har organisert skolebesøk til helse- og oppvekstfag på noen Videregående skoler i Trøndelag. Da er det snakk om at det kommer et medlem fra en av våre medlemsorganisasjoner og snakker om sin funksjonshemming eller kroniske sykdom, både om erfaringer og om selve systemnivået. Det kan også være pårørende som kan komme for å fortelle om det å være pårørende.

 

FN-konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

FFO Trøndelag arrangerte i samarbeid med likestillingssentret KUN Regionalt seminar om CRPD – FN-konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne 10. mars i Trondheim.

 

Jeg vil endre

Fotoprosjekt skal synliggjøre funksjonshemmedes hverdag

Hvordan ser hverdagen ut for mennesker i Norge som lever med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer, samt pårørende? Hva ønsker de å endre? Og hvordan kan man bruke fotografi for å skape endring?

Dette er noen av spørsmålene FFO Trøndelag i samarbeid med likestillingssenteret KUN ønsker å finne svar på i prosjektet ‘Jeg vil endre’.

Link til digital versjon av boka:

Jeg vil endre - cover

Jeg vil endre - boken

Link til lydtolkninger av bildene og bildetekst:

Lydtolkning Jeg vil endre

Link til å bestille boken selv:

Kjøpe boken Jeg vil endre

Link til video fra lanseringen:

lansering video