Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
Kontor i Steinkjer: 74 16 99 35, Mobil 414 98 115

FFO Trøndelag

Jeg vil endre

Jeg vil endre

Fotoprosjekt skal synliggjøre funksjonshemmedes hverdag

Hvordan ser hverdagen ut for mennesker i Norge som lever med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer, samt pårørende? Hva ønsker de å endre? Og hvordan kan man bruke fotografi for å skape endring?

Dette er noen av spørsmålene FFO Trøndelag i samarbeid med likestillingssenteret KUN ønsker å finne svar på i prosjektet ‘Jeg vil endre’.

I ‘Jeg vil endre’ skal deltakere med funksjonsnedsettelser diskutere funksjonshemmedes rettigheter og egne erfaringer, og uttrykke disse gjennom bilder. Deltakerne vil få fotokurs med kunstner og fotograf Brynhild Bye-Tiller, som også har lang erfaring med deltakende fotografi og bruk av ulike metoder for medvirkning. 

Deltakerne vil få i oppgave å fotografere ulike bildetemaer i hverdagen. Bildene i prosjektet vil resultere i en digital fotoutstilling og fotobok som lanseres desember 2021.

-Med prosjektet ønsker vi å skape digitale møteplasser og sosiale nettverk. Det finnes mange barrierer i samfunnet som gjør det vanskelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne å delta aktivt, og med begrensninger på fysiske møteplasser nå under korona-epidemien opplever mange økt isolasjon og ensomhet, sier Kari Frøseth Johansen, som er prosjektleder i FFO.

- Jeg vil endre vil være en møteplass, hvor man kan bli kjent med andre og lære om foto som metode for å si sin mening. Vi kommer til å bruke konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) som utgangspunkt for diskusjoner og fotooppgaver, avslutter Frøseth Johansen.

Prosjektgruppa består av FFO Trøndelag og likestillingssenteret KUN, og prosjektet er finansiert av stiftelsen DAM.

Hvordan har vi møtt utfordringene koronasituasjonen har gitt oss?

Perspektiv fra brukerside og etatside.

Konferansen er et samarbeid mellom

  • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Trøndelag
  • Fylkesmannen i Trøndelag
  • Trøndelag fylkeskommune v/ Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Helse Nord-Trøndelag HF
  • NAV Trøndelag  

Link til sendingen på YouTube finner du her

17.09 - 17.09.2020

Digital konferanse/livestream

Påmelding
Bruker og etat møtes 2020

17.09 - 17.09.2020, Digital konferanse/livestream

FN-konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

FFO Trøndelag arrangerte i samarbeid med likestillingssentret KUN Regionalt seminar om CRPD – FN-konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne 10. mars i Trondheim.

 

FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) pålegger myndighetene å fremme, beskytte og sikre menneskelige rettigheter og grunnleggende friheter for alle i samfunnet. Det er relativt lite fokus og kunnskap om konvensjonen i Norge.

Likestillingssenteret KUN, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Trøndelag og fire råd for nedsatt funksjonsevne i Trøndelag har i et pilotprosjekt utviklet en veileder om CRPD for kommunale råd. Veilederen skal være et verktøy for alle som har et ansvar for CRPD.

Prosjektet var finansiert av Barne-, ungdom- og familiedirektoratet.

CRPD-veileder kan lastes opp her

 

Innlegg fra seminaret finner du her;

Live Kroknes Berg, FFOs Rettighetssenter 

Linn Bylund, KUN

Samling KUN