Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

CRPD - fra konvensjon til praksis

Tidspunkt
25.05.2021 til 25.05.2021
Sted
web

Webinar for Rogaland, Troms- og Finnmark, Vestland, Trøndelag og Innlandet fylkeskommuner.FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) pålegger myndighetene å ivareta menneskelige rettigheter og grunnleggende friheter for alle i samfunnet.

Det gjenstår en del arbeidfor å oppfylle konvensjonen i praksis!
Likestillingssenteret KUN og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Trøndelag har sammen med fire råd for nedsatt funksjonsevne utviklet en veileder med tips og praktiske råd om hvordan kommuner
og kommunale råd kan jobbe for å ta i bruk CRPD i sitt arbeid

Vi inviterer til webinar for å spre denne kunnskapen!
Webinaret er tilrettelagt for deg som ansatt i kommunen, sitter i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, andre brukermedvirkningsarenaer, brukerorganisasjoner og brukere. Her vil du få god kunnskap om
CRPD og hvordan du kan bruke CRPD mer aktivt i din rolle/arbeidshverdag Vi vil også vise hvordan CRPD henger sammen med bærekraftsmålene.


PROGRAM
09.00: Velkommen ved FFO Trøndelag og likestillingssenteret KUN


09.15: En innføring i funksjonshemmedes menneskerettigheterv/ Live Kroknes Berg, faglig leder FFO’s rettighetssenter.                                Foredraget vil også gi et innblikk i sivilt samfunns arbeid med konvensjonen og hvordan den kan knyttes opp mot bærekraftsmålene.


10.00: Pause


10.15: En innføring i funksjonshemmedes menneskerettigheter forts.


10.45: Pause


11.00: Hvordan kan konvensjonen brukes i utviklings- og pådriverarbeid?Presentasjon av veileder «CRPD - fra konvensjon til praksis»
v/ Linn Bylund, seniorrådgiver likestillingssenteret KUN


12.00: Slutt

 

Meld deg på ved og trykke her: PÅMELDING

 

Prosjektet er finansiert av Barne- ungdom- og familiedirektoratet.