Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Påmelding til dialogmøte med FFO Trøndelag sine representanter ved rehabiliteringssentrene i Trøndelag

Tidspunkt
30.08.2021 til 30.08.2021
Sted
Digitalt på Teams

INVITASJON TIL DIALOGMØTE MED FFO TRØNDELAG SINE REPRESENTANTER VED REHABILITERINGSSENTRENE I TRØNDELAG 30. AUGUST  2021 KL. 1500– 1700 VIA TEAMS – DIGITALT MØTE.

FFO Trøndelag ønsker med dette og invitere våre brukerrepresentanter ved Rehabiliteringsinstitusjonene i Trøndelag til dialogmøte 30. august kl. 1500 – 1700 på teams.  

Dette er i utgangspunktet deres forum, der dere kan ta opp saker med FFO Trøndelag. Dele erfaringer med representanter fra andre rehabiliteringssenter -  tips og råd.

Noen saker vi kan komme innom er:

·         Noen av brukerutvalgene er forholdsvis ny oppnevnt. Har arbeidet kommet i gang og hvordan fungerer det ifht arbeidsfordeling og involvering?

·         Hvilke saker står nå på agendaen hos dere?

·         Hvor kommer sakene i fra? Kommer de fra brukerrepresentantene eller rehabiliteringsinstusjonen?

·         Får dere honorar/ reisegodtgjørelse?

FFO Trøndelag behandlet to saker på sitt årsmøte om rehabilitering. Den ene saken gikk på henvisningsrutiner for Rehabilitering

Tilbakemeldinger fra pasienter har vist at rutinene for søknad/henvisning til plass på rehabiliteringsinstitusjoner er forskjellig i de forskjellige RHF-ene. Det er også registrert forskjeller innenfor eget RHF. Mellom HF Møre og Romsdal, St.Olavs hospital HF og HF Nord-Trøndelag er det forskjeller på om søknaden fra pasient i pakkeforløp/innlagt skal innom HMN/Regionalt Vurderingsenhet eller sendes direkte til institusjonen.

Har dette vært tatt opp ved de rehabiliteringssentrene dere sitter?

·         Har dere saker dere ønsker å ta opp med FFO Trøndelag?

Frist for påmelding er 26.08 2021.  Link til møtet vil bli tilsendt etter påmeldingsfristen.

Velkommen skal alle være!