Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Påmelding til dialogmøte med FFO Trøndelag sine representanter ved rehabiliteringssentrene i Trøndelag

Tidspunkt
30.08.2021 til 30.08.2021
Sted
Digitalt på Teams

INVITASJON TIL DIALOGMØTE MED FFO TRØNDELAG SINE REPRESENTANTER VED REHABILITERINGSSENTRENE I TRØNDELAG 30. AUGUST  2021 KL. 1500– 1700 VIA TEAMS – DIGITALT MØTE.

FFO Trøndelag ønsker med dette og invitere våre brukerrepresentanter ved Rehabiliteringsinstitusjonene i Trøndelag til dialogmøte 30. august kl. 1500 – 1700 på teams.  

Dette er i utgangspunktet deres forum, der dere kan ta opp saker med FFO Trøndelag. Dele erfaringer med representanter fra andre rehabiliteringssenter -  tips og råd.

Noen saker vi kan komme innom er:

·         Noen av brukerutvalgene er forholdsvis ny oppnevnt. Har arbeidet kommet i gang og hvordan fungerer det ifht arbeidsfordeling og involvering?

·         Hvilke saker står nå på agendaen hos dere?

·         Hvor kommer sakene i fra? Kommer de fra brukerrepresentantene eller rehabiliteringsinstusjonen?

·         Får dere honorar/ reisegodtgjørelse?

FFO Trøndelag behandlet to saker på sitt årsmøte om rehabilitering. Den ene saken gikk på henvisningsrutiner for Rehabilitering

Tilbakemeldinger fra pasienter har vist at rutinene for søknad/henvisning til plass på rehabiliteringsinstitusjoner er forskjellig i de forskjellige RHF-ene. Det er også registrert forskjeller innenfor eget RHF. Mellom HF Møre og Romsdal, St.Olavs hospital HF og HF Nord-Trøndelag er det forskjeller på om søknaden fra pasient i pakkeforløp/innlagt skal innom HMN/Regionalt Vurderingsenhet eller sendes direkte til institusjonen.

Har dette vært tatt opp ved de rehabiliteringssentrene dere sitter?

·         Har dere saker dere ønsker å ta opp med FFO Trøndelag?

Frist for påmelding er 26.08 2021.  Link til møtet vil bli tilsendt etter påmeldingsfristen.

Velkommen skal alle være!

Personvernregelen (GDPR) krever at du gir et aktivt samtykke til at vi samler inn og behandler personopplysningene dine i forbindelse med din oppnevning som brukerrepresentant. Ved å svare på og sende inn dette skjemaet samtykker du at du er innforstått med at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Trøndelag (FFO Trøndelag) lagrer personopplysningene som skal brukes i forbindelse med aktuelt brukerutvalg i FFOs database. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og det kan når som helst trekke tilbake dette samtykket