Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Brukergrupper ved St. Olavs Hospital 2022-2023

Tidspunkt
01.01.0001 til
Sted

FFO Trøndelag skal foreslå representanter til ulike brukergrupper ved St. Olavs hospital. Da skal det oppnevnes nye brukergrupper fra 01.01.2022.

FFO Trøndelag skal foreslå representanter til ulike brukergrupper ved St. Olavs hospital. Da skal det oppnevnes nye brukergrupper fra 01.01.2022.

Det skal oppnevnes følgende brukergrupper:

·         Brukergruppen ved kreftklinikken

·         Brukergruppen i psykisk helsevern

·         Brukergruppen klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering

·         Brukergruppen ved Revmatologisk avdeling

·         Brukergruppen ved Rus og avhengighetsmedisin

·         Brukergruppen ved Nevroklinikken

·         Brukergruppen for ortopedi

·         Brukergruppe Akutt og mottaksmedisin

Dette er grupper som jobber uavhengig av brukerutvalget ved St.Olavs hospital, og fungerer som den enkelte klinikks rådgivende organ.

 

Valg av utvalg
Personvernregelen (GDPR) krever at du gir et aktivt samtykke til at vi samler inn og behandler personopplysningene dine i forbindelse med din oppnevning som brukerrepresentant. Ved å svare på og sende inn dette skjemaet samtykker du at du er innforstått med at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Trøndelag (FFO Trøndelag) lagrer personopplysningene som skal brukes i forbindelse med aktuelt brukerutvalg i FFOs database. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og det kan når som helst trekke tilbake dette samtykket