Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Forslag på brukerrepresentanter til ungdomsrådet i Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs Hospital fra 2022 ut 2023

Tidspunkt
01.01.0001 til
Sted

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO) TRØNDELAG BER OM FORSLAG PÅ BRUKERREPRESENTANTER TIL UNGDOMSRÅDET I HELSE NORD-TRØNDELAG OG ST.OLAVS HOSPITAL, TRONDHEIM FRA 2022 UT 2023.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Trøndelag sender med dette en henvendelse til ungdomsorganisasjonene under paraplyen unge funksjonshemmede i håp om å få forslag på kandidater til ungdomsrådene i Helse Nord-Trøndelag (sykehusene Levanger og Namsos) og St.Olavs hospital (Trondheim). Vi sender også ut våre organisasjoner som har ungdomsmedlemmer som kan være aktuelle. 

Brukermedvirkning har en sentral og viktig rolle i helseforetaket. Gjennom ungdomsrådets arbeid med erfaringer og forslag skal sykehusene bli en bedre plass å være syk, en bedre plass å være for ungdom og en bedre plass å følge med på sykdommen til søsken, foreldre, øvrig familie og venner.

I helseforetakenes ungdomsråd skal arbeid omfatte hele sykehusfeltet – somatikk, psykisk helsevern og rus.

Medlemmene i ungdomsrådet skal

  • Prioritere møter og andre oppgaver de tar på seg som medlem i ungdomsrådet
  •  Bidra til et godt samarbeidsklima i rådet og med helseforetaket
  •  Representere unge brukere av sykehustilbudet, og være deres stemme
  • ·Holde kontakt med egen organisasjon og nettverk, og informere om rådets aktivitet
  •   Bidras til at saker som opptar brukere blir satt på dagsorden
  • Følge helseforetakets etiske retningslinjer

Sammensetning:

Det skal oppnevner annethvert år nytt ungdomsråd i Helseforetakene. Det er ønskelig at ungdomsrådene skal bestå av 7-10 medlemmer, være i alderen 15-25 år, samt geografisk spredt utover foretakets opptaksområde.

Representantene trenger ikke å inneha verv i sine organisasjoner for å sitt i ungdomsutvalget.

Spørsmål rettes til:  FFO Trøndelag, Sjøfartsgata 3, 7714 STEINKJER. Mail adresse: kari.froseth.johansen@ffo.no tlf. 41498115.

Frist for innsending av forslag innen 1. februar 2022.

Hvilket ungdomrsåd melder du deg opp til?
Personvernregelen (GDPR) krever at du gir et aktivt samtykke til at vi samler inn og behandler personopplysningene dine i forbindelse med din oppnevning som brukerrepresentant. Ved å svare på og sende inn dette skjemaet samtykker du at du er innforstått med at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Trøndelag (FFO Trøndelag) lagrer personopplysningene som skal brukes i forbindelse med aktuelt brukerutvalg i FFOs database. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og det kan når som helst trekke tilbake dette samtykket