Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Ungdomsrådet ved St. Olavs Hospital

Tidspunkt
01.01.0001 til
Sted

Styret ved St. Olavs hospital vedtok 27. januar 2017 å opprette ungdomsråd i samsvar med Retningslinjer for ungdomsråd ved helseforetakene i Helse Midt-Norge.

Her kan du melde inn representanter til Ungdomsrådet ved St. Olavs hospital. 

Ungdomsrådet skal:

  • Fremme synspunkter og saker som kan bidra til å forbedre pasienttilbudet for unge brukere samt tilbud som blir gitt til ungdom
  • Fremme tilbudet til ungdom når deres foresatte er pasienter ved helseforetaket
  • Arbeide for å utvikle og opprettholde gode helsetjenester til ungdom
  • Ha reell innflytelse på system- og tjenestenivå, ved alle relevante enheter i helseforetaket.

Sammensetning

Ungdomsrådet skal bestå av 7–12 medlemmer i alderen 12-25 år fordelt på forskjellige kommuner, pasienter/diagnosegrupper, pasienterfaring og kjønn. Medlemmene skal i størst mulig grad gjenspeile sammensetningen av brukere, og de må være villige til å dele erfaringer. 
Medlemmene velges for 2 år, med mulighet for gjenoppnevning. Det må legges til rette for å supplere rådet ved evt frafall underveis i rådsperioden. Rådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 1 år.

Da det har vært frafall av medlemmer i ungdomsrådet det siste året av forskjellige årsaker, ønsker vi flere medlemmer velkommen.

FFO Trøndelag ber om forslag til nye representanter til ungdomsrådet ved St.Olavs hospital innen 15.08.2021.

Personvernregelen (GDPR) krever at du gir et aktivt samtykke til at vi samler inn og behandler personopplysningene dine i forbindelse med din oppnevning som brukerrepresentant. Ved å svare på og sende inn dette skjemaet samtykker du at du er innforstått med at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Trøndelag (FFO Trøndelag) lagrer personopplysningene som skal brukes i forbindelse med aktuelt brukerutvalg i FFOs database. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og det kan når som helst trekke tilbake dette samtykket