Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Jobbgaranti

Jobbgaranti for personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke

Personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke har samme rett til arbeid som alle andre. Dersom flere i denne gruppen skal komme i arbeid, må samfunnets ulike arenaer bli universelt utformet og andre nødvendige støtteordninger bli iverksatt.

Mange personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke ønsker å være i arbeid, men andelen i denne gruppe som kommer i arbeid er svært liten. Å ha nedsatt funksjonsevne er ikke det samme som å ha nedsatt arbeidsevne.

F.eks. en rullestolbruker kan fungere vel så bra i en tilrettelagt jobb som en ikke-rullestolbruker.

Personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke skal kunne delta på ordinære vilkår, med samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Ulike kompenserende tiltak må understøtte ordinær arbeidslivsdeltakelse.

FFO Sør-Trøndelag krever at yrkesdeltakelsen for personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke blir økt. Stat og kommune må gå foran med å ansette personer fra denne gruppen. Minst 5 prosent av nyansatte i stat og kommuner må være personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke.