Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Jobbgaranti

Jobbgaranti for personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke

Personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke har samme rett til arbeid som alle andre. Dersom flere i denne gruppen skal komme i arbeid, må samfunnets ulike arenaer bli universelt utformet og andre nødvendige støtteordninger bli iverksatt.

Mange personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke ønsker å være i arbeid, men andelen i denne gruppe som kommer i arbeid er svært liten. Å ha nedsatt funksjonsevne er ikke det samme som å ha nedsatt arbeidsevne.

F.eks. en rullestolbruker kan fungere vel så bra i en tilrettelagt jobb som en ikke-rullestolbruker.

Personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke skal kunne delta på ordinære vilkår, med samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Ulike kompenserende tiltak må understøtte ordinær arbeidslivsdeltakelse.

FFO Sør-Trøndelag krever at yrkesdeltakelsen for personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke blir økt. Stat og kommune må gå foran med å ansette personer fra denne gruppen. Minst 5 prosent av nyansatte i stat og kommuner må være personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke.