Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Årsmøte i FFO Trøndelag 2022

Tidspunkt
16.03.2022 til 16.03.2022
Sted
Digitalt via Teams

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FFO TRØNDELAG 2021.

Onsdag 16. mars 2022 digitalt via Teams.

Vi starter årsmøtet kl. 1630 – 1900. Etter selve årsmøtet tar vi et kort tema møte om ABC-Hodebra.

Årsmøtet er FFOs høyeste myndighet.

Årsmøte holdes hvert år innen 1. mai. Årsmøte består av 2 representanter fra hver av FFOs medlemsorganisasjoner. Bare organisasjoner har stemmerett.

Forslag til saker dere ønsker behandlet på årsmøte til FFO Trøndelag må være oss i hende innen 5. januar 2022. Dette sendes til mailadresse: kari.froseth.johansen@ffo.no.

 

UTVIDET PÅMELDINGSFRIST: innen 18. ferbuar. 

FFO Trøndelag gjør oppmerksom på at de av våre organisasjoner som fremdeles har to fylkeslag, må bli enig om hvem som skal inneha stemmeretten ved FFO Trøndelags årsmøte.

FFOs Kongress har gjort vedtak om at alle FFOs arrangementer – lokalt, fylkesvis, regionalt og nasjonalt – skal være røykfrie. Dette innebærer at møter, kurs og konferanser i FFO-regi skal være røykfrie fra møtestart til møteslutt. Vedtaket omfatter også pauser og sosialt fellesskap innenfor rammen av arrangementene. Ber også om at arrangementet holdes parfyme fritt.

Sakspapirer og endelig program sendes organisasjonene 14 dager før årsmøte.

 

Mona Lersveen (sign.)                   Kari Frøseth Johansen

leder                                                  fylkessekretær

 

SAKLISTE TIL ÅRSMØTE:

Sak 1.     Godkjenning av:

a)           Godkjenning av beslutningsdyktighet/navneopprop.

b)           Godkjenning av innkalling.

c)            Godkjenning av sakliste.

 

Sak 2.            Valg av møtefunksjonærer.

a)           Møteleder.

b)           Sekretær.

c)            Protokollunderskrivere.

d)           Tellekorps.

e)           Andre.

 

Sak 3.            Godkjenning av FFO Trøndelags årsberetning for 2021.

 

Sak 4.            Godkjenning av FFO Trøndelag årsregnskap med revisors beretning for 2021.

 

Sak 5.            Orientering om FFO-samarbeidet i helseregionen.

 

Sak 6.            Godkjenning av arbeidsprogram for FFO Trøndelag 2022.

 

Sak 7.            Godkjenne budsjett for FFO Trøndelag 2022, inkludert   fastsetting av eventuelt honorar og godtgjørelser til FFOs tillitsvalgte.

 

Sak 8.            Saker fra medlemsorganisasjonene og styret.

 

Sak 9  .           Valg av styre

 

Sak 10.          Valg av revisor.

 

Sak 11.          Valg av valgkomite