Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Innspillsmøte BPA i Trondheim

Tidspunkt
08.06.2023 til 08.06.2023
Sted
storsalen på Rådhuset i Trondheim kommune

 BPA

 

Trondheim kommune inviterer representanter fra aktuelle brukerorganisasjoner, pasient- og brukerombud samt representanter for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til innspills møte for å drøfte sentrale problemstillinger knyttet til praktisering av ordningen Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

 

Møtet avholdes i storsalen på Rådhuset 8 juni fra kl. 12.00 - 15.30.

Det vil bli en kombinasjon av forberedte innlegg og gruppediskusjoner der også representanter fra Trondheim kommune deltar med ansatte fra Helse og velferd og Oppvekst og utdanning.

På grunn av begrenset kapasitet i møterommet setter vi tak på 45 deltakere.

Dersom interessen er større enn kapasiteten, tar Trondheim kommune forbehold om å prioritere deltakelse som ivaretar bredest mulig representasjon.

For å sikre deltakelse fra brukerorganisasjoner går invitasjonen til paraplyorganisasjonene FFO og SAFO som sørger for påmelding av aktuelle.

Program for dagen

12.00 - 12.15: Velkommen, mål med dagen v/ kommunalsjefer

12.15 - 13.00: Korte innledninger fra brukerorganisasjoner og Trondheim kommune

13.10 - 15.00: Gruppearbeid

15.15 - 15.30: Oppsummering av dagen og veien videre

Tema som kommunen ønsker innspill på vil for eksempel være praktisering av BPA nå og framover, organisasjonenes forventning til tjenesten i kommunen, vurderinger om tildeling av timer, utfordringer med arbeidsledelse, BPA som egen tjeneste eller en måte å organisere tjenester på.

Kommunen ønsker tilbakemelding fra deltakerne om andre tema og problemstillinger som ønskes belyst. Trondheim kommune ber om forslag til tema og eventuelt innledere, og pga. begrenset tid må de prioritere enkelte problemstillinger foran andre.  Hvis dere ønsker å sende inn forslag til tema og eventuelle innledere kan det gjøres via påmeldingslinken lengre ned i denne eposten.

Trondheim kommune vil etter at de har mottatt påmeldingene, forslag til tema og innledere sende uten oppdatert møteinnkalling til de som skal delta.

Påmeldingsfrist og frist for å sende inn tema eller forslag på innledere er innen 11. mai via påmeldingsskjemaet nederst på siden.

Bakgrunn for møte:

Brukerstyrt personlig assistanse er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand.

BPA skal gi både barn og voksne personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

Trondheim kommune skal legge dette til grunn i forbindelse med tildeling av BPA.

Trondheim kommune erfarer samtidig en sterk økning i antall innbyggere som søker BPA samt økning i antall timer som tildeles den enkelte. Kostnadsveksten er jevnt stigende og er en stor utfordring for kommunens økonomi og for fordeling av knappe ressurser mellom ulike brukergrupper.

Politisk ledelse har bedt Kommunedirektøren om å bidra til å utvikle en felles forståelse og retningslinjer for hvordan brukerstyrt personlig assistanse skal fungere i kommunen.

I dette arbeidet er det ønskelig at relevante brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og andre kommer med innspill til hvordan ordningen skal forstås og hvilke retningslinjer som bør være førende for tildelingen av denne typen tjenester.

Innspill til konsesjon for leverandører er ikke tema denne dagen da dette behandles som en egen sak.

 

"Vi opplever desverre problemer på nettsiden for tiden, dette er problemer fra vår nettleverandør som de jobber med å få løst.

Man kan få feilmelding når etter registrering, den kan du se bort ifra, for registreringen kommer inn.

Om du ikke får til å registrere i det hele tatt, eller feil registreringsskjema kommer opp, så kan du sende påmelding på epost til: post.trondelag@ffo.no da registrerer vi inn det manuelt i stedet. 

Takk for tålmodigheten! "