Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Invitasjon til dialogmøte med pasient og brukerombudet i Trøndelag

Tidspunkt
25.04.2023 til 25.04.2023
Sted
Olavsgården, enhet for friskliv, læring og mestring, Trondheim kommune

         

 

Vi inviterer til dialogmøte med Pasient og brukerombudet i Trøndelag tirsdag 25. april 2023 kl. 1300 – 1600 ved Olavsgården, Enhet Friskliv, læring og mestring.

Adresse: Thoning Owesensgt. 20, Trondheim. Ligger på samme område som Dronning Mauds Minne Høgskole. Nærmeste bussholdeplass er Dalen Hageby.

 

 

Pasient og Brukerombudet vil gjennomgå sin årsmelding for 2022, samt snakke litt rundt saker som rører seg i Trøndelag.

Pasient og brukerombudet arbeid er beskrevet i Lov om pasient og brukerrettighetsloven. Pasient og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukernes behov, interesser og rettsikkerhet ovenfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene.

Organisasjonene oppfordres til å komme med saker, de ønsker å ta opp med Pasient og brukerombudet i Trøndelag. Fint om sakene sendes sakene samtidig med påmeldingen, slik at ombudet kan få anledning til å forberede ett svar.

Påmeldingsfrist og frist til innsending av spørsmål til ombudet er 10. april 2023.

Påmeldig og innsending av sak/er til ombudet via påmeldingsknappen lengre ned på siden.

 

Med vennlig hilsen

For FFO Trøndelag                                        SAFO Trøndelag

 

Olav Malmo                                                    Kristian Lian

Fungerende leder FFO Trøndelag                   Regionkontorleder