Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Katrine Karlsen, vikar konsulent

E-post: Katrine.Karlsen@ffo.no

Mobil: 98450404 (tirsdag og torsdag, annenhver fredag)

 

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

brukermed

Hva vil det si å være brukerrepresentant?

Når du representerer FFO paraplyen er det viktig at du har evnen til å tale på vegne av alle medlemsorganisasjoner- og ikke kun for din egen organisasjon. Som FFO representant er det viktig at du har evnen til å innhente informasjon om andre gruppers behov. Brukerrepresentasjonen skal gjenspeile bredden av brukererfaringer gjennom samarbeid, koordinering på tvers av ulike tjenester og sektorer.

FFO vektlegger følgende forståelse av brukerrepresentant:

«Med brukerrepresentant menes en som representerer brukere av tjenester. Det kan være en som selv har en funksjonshemning, eller en som er pårørende til for eksempel et barn eller til en som på grunn av sin funksjonshemning vanskelig kan gi uttrykk for sine meninger, eller en som er ansatt eller tillitsvalgt i en av funksjonshemmedes organisasjoner”. (Stortingsmelding nr. 34 - 1996-97).

Forståelsen av brukermedvirkning:

«Menes de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud”. (Stortingsmelding nr. 34-1996-97).

Brukermedvirkning er en demokratisk rettighet som er nedfelt i lovverket og skjer på ulike nivå gjennom medvirkning i politikk, påvirkning på tjenestenivå, systemnivå og individnivå.

FFO Hordaland trenger brukerrepresentanter for utvalgsperiode 2019-2021 i flere brukerutvalg. Alle brukerrepresentantene bør sette av tid til opplæring helgen 3-4 november i Bergen, på Funksjonshemmedes Informasjonssenter, overnatting og reisekostnader blir dekket.

Kurshelgen er en unik sjanse til å bli kjent med alle representantene som skal sitte sammen i utvalgsperioden på tvers av brukerutvalgene i foretaket. I tillegg arrangerer vi dialogsamlinger hvor brukerrepresentanten uformelt kan møtes å diskutere saker og erfaringer underveis i utvalgperioden. Samlingene vil bli lagt ut på vår nettside og under arrangement på Facebook.

FFO sender innstilling til helseforetakene i god tid før desember 2018.

Alle nyoppnevnte brukerutvalg i Haraldsplass, Helse Fonna, Helse Bergen, Helse Førde og fra det regionale brukerutvalget Helse Vest vil, da få felles opplæring i regi av foretaket innen februar/mars 2019.

FFO Hordaland trenger brukerrepresentanter til følgende brukerutvalg /råd 2019-2021

  • Helse Bergen
  • Ungdomsrådet i Helse Bergen
  • Helse Fonna 
  • Haraldsplass Diakonale sykehus
  • Helse Vest  (frist 30 august)
  • Stiftelsen Betanien Sykehus
  • Åstveit Helsesenter -rehabilitering 
  • NAV Hordaland
  • NAV Hjelpemiddelsentral (Områdeutvalget)

I tillegg trenger vi to brukerrepresentanter i Kvinnherad kommune i forbindelse med kommunens helse- og omsorgsplan for å delta i planarbeidet. 

For mer informasjon om brukermedvirkning og prosedyrer for oppnevning se her

Er du brukerrepresentant i et av foretakene allerede og ønsker gjenvalg, ta kontakt med din egen organisasjon. Vi trenger da bekreftelse fra deg og din organisasjon. Skriv gjerne om de ulike prosjektene du er med i tillegg til brukerutvalgsvervet.

Frist for innsendelse av kandidater til FFO Hordaland er snarest, men senest 30 september til ffo@fi-senteret.no

Mandat og retningslinjer for brukermedvirkning i  Helseforetakene 2018 her

Informasjon om brukermedvirkning i NAV - retningslinjer og mandat her

FFOs informasjonshefte " Når du representerer FFO " her

Foto: Pixabay