Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Katrine Karlsen, vikar konsulent

E-post: Katrine.Karlsen@ffo.no

Mobil: 98450404 (tirsdag og torsdag, annenhver fredag)

 

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

CRPD- Fra konvensjon til praksis webinar

Likstillingssenteret KUN og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Trøndelag tilbyr webinar om CRPD- Fra konvensjon til praksis. 

 

FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) pålegger myndighetene å fremme, beskytte og sikre menneskelige rettigheter og grunnleggende friheter for alle i samfunnet.

Likestillingssenteret KUN og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) har sammen med fire Råd for nedsatt funksjonsevne i Trøndelag utviklet en veileder; CRPD for kommuner og kommunale råd. Denne veilederen gir tips og praktiske råd om hvordan kommuner og kommunale råd kan jobbe for å ta i bruk CRPD i sitt arbeid.

De siste to årene har vi gjennomført opplæring i fylkene Trøndelag, Nordland og Møre- og Romsdal med gode tilbakemeldinger. Nå er det Vestland, Rogaland, Troms- og Finnmark og Innlandet sin tur. Vi inviterer alle de kommunale rådene i de aktuelle fylkene til å delta og til å sette av datoene allerede nå! 

Opplæringen vil være digital og foregå i to trinn:

1. Introkurs om CRPD
På introkurset vil du få god kunnskap om CRPD og hvordan du kan bruke CRPD mer aktivt i din rolle/arbeidshverdag for å sikre at rettighetene i konvensjonen blir oppfylt.

Kurset er tilrettelagt for deg som ansatt i kommunen, sitter i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, andre brukermedvirkningsarenaer, brukerorganisasjoner og brukere.  Kommunene har stort ansvar for å forankre CRPD inn i sine offentlige tjenester, planverk og retningslinjer.

Tid for felles webinar: 25. mai kl. 09.00-12.00

Lenke til livestream finner du her.

PROGRAM 25 MAI


2. Oppfølgingskurs for kommunale råd i Vestland.

 Oppfølgingskurset vil gå i dybden og sammen diskuterer vi hvordan de kommunale rådene kan arbeide videre med CRPD. 

Tid:    9. juni: kl. 12.00-14.00.

Informasjon om programmet 9. juni kommer etterhvert.

Følg denne linken for påmelding:  
https://tockify.com/kunkalender/detail/33/1621926000000
(Se øverst i linken til høyre for påmelding)

Påmeldingsfrist 19.05.2021.
Det er gratis å delta.