Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Katrine Karlsen, vikar konsulent

E-post: Katrine.Karlsen@ffo.no

Mobil: 98450404 (tirsdag og torsdag, annenhver fredag)

 

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Er du engasjert og ønsker å bidra med din erfarings kompetanse?

Vi søker brukerrepresentanter til brukerutvalg og råd innen spesialisthelsetjenesten og NAV på systemnivå.

Er du engasjert i rettighetene til funksjonshemmede og kronisk syke og pårørende, så kan du bidra til forandring i samfunnet ved å selv bli en brukerrepresentant på systemnivå. Som brukerrepresentant i FFO representerer du som medvirker funksjonshemmede, psykisk helse, kronisk syke og pårørende samlet, ikke kun egen medlemsorganisasjon. 

Det er ikke nødvendig at brukerrepresentanten er tillitsvalgt i egen organisasjon, men det er et krav at vedkommende har sin egen organisasjons tillit og er aktivt foreslått av denne. Brukerrepresentanten skal representere og tale på vegne av FFO Vestlands medlemsorganisasjoner. Vi forventer at brukerrepresentantene har tid og kapasitet til å stille på opplæring, og konferanse i regi av FFO. I tillegg til at de holder seg oppdatert til enhver tid ved å lese FFOs interessepolitisk notater, nyhetsoppdateringer og FFOs program. FFO har laget informasjonshefte «Når du representerer FFO» - som beskriver hva som er viktig når du er brukerrepresentant fra FFO – og taler på vegne av alle.

FFO Vestland søker brukerrepresentanter for ny utvalgsperiode 2021-2023 ved ulike helseforetak, distriktspsykiatriske sentre (brukerråd), private sykehus, NAV Vestland, Hjelpemiddelsentralen og NAV Bilsenter.

Hva kan FFO tilby?

FFO tilbyr brukerrepresentantene opplæring, og dialogsamlinger for alle brukerrepresentanter som sitter sammen i utvalgene på tvers av organisasjoner og tilknytning til paraplyorganisasjonene FFO og SAFO. FFOs brukeropplæring skjer i november 2020 i god tid før oppstart av ny utvalgsperiode januar 2021.

Dialogsamlingene er ment som et «lavterskel tilbud» til alle representanter og avholdes 6 ganger i året. Målet er å skape en arena for meningsutveksling og samhandling på tvers av brukerutvalgene.

FFO Vestland trenger brukerrepresentanter til følgende brukerutvalg og råd 2021-2023:

Helseforetak

Stiftelser private sykehus med samarbeidsavtale i Helse Vest

Mandat og retningslinjer for brukermedvirkning i RHFene gjelder også private sykehus som har samarbeidsavtale med Helse Vest, finner du her

Alle nyoppnevnte brukerutvalg i helseforetakene vil få felles opplæring i regi av Helse Vest, innen februar/mars 2021.

Distriktspsykiatriske sentre, brukerråd

Informasjon om brukermedvirkning og forståelsen av ulike nivå for påvirkning, finner dere på mestring.no 

Brukerutvalg ved rehabiliterings institusjoner

Brukerutvalg i NAV

  • NAV Vestland
  • NAV Områdeutvalget (Hjelpemiddelsentralen)
  • NAV Bilsenter Vestland

Nav utarbeidet en ny strategi for brukermedvirkning i 2019 for å bedre medvirkning og samarbeidet på alle nivå i organisasjonen. 

Informasjon om brukerutvalgene ved Hjelpemiddelsentralen, her finner du lenken til nettsiden.

Er du brukerrepresentant allerede i dag og ønsker gjenvalg, ta kontakt med din egen organisasjon. Skriv gjerne om de ulike prosjektene du er med i tillegg til brukerutvalgsvervet.

Vi trenger da bekreftelse fra din organisasjon om gjenvalg.

Frist for innsendelse av kandidater til FFO Vestland er satt til 20 august. Ønskes mer informasjon og detaljer om utvalgenes arbeid, kontakt oss på post.vestland@ffo.no, mobil: 944 87 908.

Skriv gjerne litt om deg selv, merk med hvilket utvalg du ønsker i skjema