Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Katrine Karlsen, vikar konsulent

E-post: Katrine.Karlsen@ffo.no

Mobil: 98450404 (tirsdag og torsdag, annenhver fredag)

 

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Vi søker brukerrepresentanter til brukerutvalget i Helse Førde

Hva vil det si å være brukerrepresentant?

Når du representerer FFO paraplyen er det viktig at du har evnen til å tale på vegne av alle medlemsorganisasjoner- og ikke kun for din egen organisasjon. Som FFO representant er det viktig at du har evnen til å innhente informasjon om andre gruppers behov. Brukerrepresentasjonen skal gjenspeile bredden av brukererfaringer gjennom samarbeid, koordinering på tvers av ulike tjenester og sektorer. FFO har utarbeidet eget informasjonshefte; «Når du representerer FFO». 

 FFO vektlegger følgende forståelse:

«Med brukerrepresentant menes en som representerer brukere av tjenester. Det kan være en som selv har en funksjonshemning, eller en som er pårørende til for eksempel et barn eller til en som på grunn av sin funksjonshemning vanskelig kan gi uttrykk for sine meninger, eller en som er ansatt eller tillitsvalgt i en av funksjonshemmedes organisasjoner”. (Stortingsmelding nr. 34 - 1996-97).

Brukermedvirkning er en demokratisk rettighet som er nedfelt i lovverket og skjer på ulike nivå gjennom medvirkning i politikk, påvirkning på tjeneste, system – og individnivå.

På systemnivå - i spesialisthelsetjenesten, reguleres brukermedvirkning i Lov om helseforetak § 35: «Styret skal sørge for at representanter for pasienter og andre brukere blir hørt i forbindelse med utarbeidelse av planer for virksomheten». På kommunalt nivå reguleres brukermedvirkning i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-10: "Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste".

Oversikt over dagens medlemmer i brukerutvalget i Helse Førde (2018-2020) finner du her.

Som brukerrepresentant i Helse Førde representerer du FFO på systemnivå. Brukerutvalget har 6 møter i året, og er med i en rekke spennende prosjekter i helseforetaket. Informasjon om retningslinjer og mandat  for brukermedvirkning i Helse Førde finner du her. 

Frist for innsendelse av kandidater til brukerutvalget i Helse Førde er, mandag 8 juni .Spørsmål kan rettes til fylkessekretær Vibecke Magnus på mobil: 944 87 908. Vi kontakter alle kandidater fortløpende. 

Skriv gjerne litt om deg selv i vedlagte skjema.