Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Katrine Karlsen, vikar konsulent

E-post: Katrine.Karlsen@ffo.no

Mobil: 98450404 (tirsdag og torsdag, annenhver fredag)

 

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Fornyelse av medisinstudiet

Med to nye emner (pasientkontakt og kommunikasjon) og færre men større eksamener håper ledelsen at studentene lærer bedre. De skal trene på å ta mer selvstendige avgjørelser.

Åpning av nytt medisinstudiumOnsdag 12. august var det en stor markering i Håkonshallen i Bergen. Anledningen var at medisinstudentene som starter sitt studium i høst skal følge en helt ny studieplan.

Blant de mest merkbare endringene er overgangen fra 35 eksamener jevnt fordelt gjennom studieløpet, til få og større eksamener én gang i semesteret.

 

Bedre leger

– Spørsmålet vi må stille oss er: lager vi bedre leger av dette? spør visedekan Arne Tjølsen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet retorisk.

Tjølsen er prosjektleder for den nye studieplanen hvor et av målene er å utdanne studenter som blir mer bevisste på sin rolle som kommunikatører og tverrfaglige spesialilster. Legestudentene skal i enda større grad få trent på å ta selvstendige avgjørelser, og lære seg å kunne se ting i sammenheng.

– I tillegg vil de forhåpentligvis huske mer av pensum enn før. Vi håper i alle fall at vi nå «tvinger» dem til dette, sier visedekanen.

 

Visedekan Arne Tjølsen Arne Tjølsen

Studentutvalget glade for fornyelse

– Studentene har etterlyst endringer i lang tid, sier Eivind Valestrand, leder i Medisinsk-odontologisk studentutvalg.

Han har fulgt arbeidet med ny studieplan siden 2012 og er glad for at medisinstudiet i Bergen nå gjennomgår en fornyelse. Valestrand mener det nå er lagt et godt grunnlag for en positiv utvikling for studiet, men at innkjøringsfasen blir viktig for det endelige resultatet.

– Det er viktig med vurderinger underveis. Alt vil ikke fungere, og ingenting er perfekt. Det blir viktig å være kritisk i den fasen som kommer nå, sier han.

 

Eivind Valestrand Eivind Valestrand 

Ønsker fra studentene

Akuttmedisin og tidlig pasientkontakt er to av temaene som har kommet sterkere inn i studieplanen, etter ønske fra studentene. I tillegg er målet at det nye studiet skal få en tydeligere sammenheng.

– Studieplanen, slik den var, kunne oppleves fragmentert, med de ulike disiplinene langt fra hverandre. Håpet er at vi nå skal få en opplevelse av helhet i studieplanen, sier Valestrand. Han mener at arbeidsprosessen i seg selv har gitt en kvalitetsheving av undervisningen.

Sakset fra nettsidene til uib.no : http://www.uib.no/aktuelt/90660/nytt-medisinstudium-vil-utdanne-bedre-leger