Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Katrine Karlsen, vikar konsulent

E-post: Katrine.Karlsen@ffo.no

Mobil: 98450404 (tirsdag og torsdag, annenhver fredag)

 

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Vi må profesjonalisere driften av frivillige organisasjoner

Foto: Hannah Taylor Det holder ikke med en pengesøknad til «det offentlige» i ny og ne. Frivillige organisasjoner må i langt større grad ta i bruk forretningsmessige prinsipp i den daglige driften, sier Trond Kaland, daglig leder i Kursverkstedet. Nå arrangerer han og FFO Hordaland kurs som skal styrke medlemmenes kompetanse.

Det blir stadig vanskeligere for ansatte og medlemmer i de frivillige organisasjonene å henge med i timen når digitaliseringen av samfunnet går i racerfart. Kaland er tydelig på at kompetanseløftet er en viktig samfunnsoppgave.

Frivillige organisasjoner er en bærebjelke i samfunnet vårt, og er helt avhengig av de enkelte medlemmenes kompetanse og stå-på-vilje for å være synlig, aktiv og relevant i en hverdag der vi bombarderes av informasjon og digitalisering og må kjempe om plass for å bli hørt, sier han.

 ARRANGERER KURS FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER

Etter en lang søknadsprosess har FFO Hordaland endelig fått tildeling av midler fra KompetansePluss Frivillighet for å drive kursvirksomhet for både ansatte og medlemmer av FFO Hordalands medlemsorganisasjoner. Kursene blir arrangert i samarbeid med Kursverkstedet AS, som har blitt tildelt midler for Kompetansepluss Arbeid. De har lang fartidstid med å arrangere kurs og gleder seg til å sette i gang med kurssamlingene hos FFO Hordaland. 

 Vi går gjennom kunnskaper og ferdigheter som er helt nødvendig for å være konkurransedyktig i arbeidslivet og knytter det til driften av frivillige organisasjoner. Hvordan skriver du et leservennlig og interessant høringsdokument som skiller seg positivt ut for politikere som daglig bombarderes med dokumenter? Hvilke poster i skattemeldingen bør du være spesielt oppmerksom på? Hvordan oppretter du en Facebook bedriftsside for organisasjonen din og hvilket innhold bør du produsere? Dette er noen av tingene vi går gjennom, forteller Kaland entusiastisk.

 Hvorfor er dette nødvendig kunnskap for frivillige organisasjoner?

Nesten alle i Norge kunne i teorien vært tilknyttet én eller flere frivillige organisasjoner. Vi har alle noe vi sliter med. Det er en viktig verdi for samfunnet vårt at enkeltpersoner står på og kjemper for å bedre hverdagen til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. For å utnytte potensialet og få mest mulig uttelling, enten det er snakk om politiske avgjørelser eller pengetildelinger, er organisasjonene nødt til å tenke mer som en bedrift, og det er det vi vil hjelpe dem med, sier Kaland.

 DRIFTE MER SOM EN «BEDRIFT»

Daglig leder i FFO Hordaland, Vibecke Magnus, hilser tilbudet velkommen. Kurssamlingene vil ha stor verdi for både ansatte og medlemmer i medlemsorganisasjonene våre. Frivillighets-Norge gjør en fantastisk jobb, og det er veldig fint at KompetansePluss også ser betydningen av at frivillige organisasjoner får verdifullt faglig påfyll, på lik linje med resten av næringslivet. Jeg tror at mange vil dra god nytte av kompetansen de får fra de ulike kursene, spesielt på det som går på å drifte mer som en «bedrift». Vi trenger en profesjonalisering i organisasjonene på både fylkes- og lokalnivå, sier Magnus.

 IKKE NOE KRÆSJ-KURS

Tildelingen varer frem til september 2019, og det vil bli lansert kurs også utover høsten/våren 2019. De ulike kurssamlingene går over flere uker og inneholder flere moduler. Deltagerne blir kurset i ulike tema; personlig økonomi, data, skriving og sosiale medier/digitalisering. Men noe kræsj-kurs på et par timer vil ikke Kaland høre snakk om. Det krever en viss forpliktelse å delta på kursene
-Vi forsøker å få deltagerne til å reflektere over hva de er gode på. Vi er tett på og har fokus på relasjoner og menneskelig kontakt. Vi blir kjent med kursdeltagerne, og gjennom gode samtaler finner vi ut hva den enkelte trenger for å bli best mulig på sitt felt. Du kan være veldig god på tall og regnskap, men helt grønn når det kommer til hvordan du skal skrive en god søknad eller legge ut en videosnutt på Facebook. Alle kan ikke være flink på alt, men alle kan være flink på noe, sier Kaland.

Lenke til kursene finner du her.