Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Katrine Karlsen, vikar konsulent

E-post: Katrine.Karlsen@ffo.no

Mobil: 98450404 (tirsdag og torsdag, annenhver fredag)

 

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Likepersonsarbeid i din organisasjon - råd og tips!

FFO Vestland arrangerte digital nettmøte 11. november på Teams hvor temaet var "Hvordan styrke likepersonsarbeidet i din organisasjon! Med bruk av selvhjelp som et supplement!  Vi fikk besøk av daglig leder Kari Witzøe fra Selvhjelp Norge Vestland som gikk gjennom prinsippene for selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Likeperson rollen i organisasjonene kan utvides til å tilby medlemmer selvhjelpsgrupper.

 « Selvhjelp handler om troen på at vi mennesker har iboende ressurser som vi kan mobilisere og ta i bruk når vi opplever utfordringer. Vi kan lære av erfaringer, også de vanskelige, for å mestre situasjonen og komme oss videre. Det er alltid mulig å ta grep, skaffe seg bedre innsikt og ta sterkere styring over eget liv».

I nettmøte fikk vi god diskusjon om likeperonsarbeidet i organisasjonene, og utfordringer den enkelte likeperson møter i arbeidet  Pandemien utfordrer oss til å tenke nytt om hvordan vi skal ivareta og opprettholde et god tilbud til medlemmene. 

I møtet hadde vi presentasjoner som kan være til nytte og inspirasjon.

LIKEPERSONARBEIDE GENERELL INTRODUKSJON

SELVHJELP RÅD OG TIPS OM DEN GODE SAMTALEN

BRUKERHÅNDBOK I LIKEPERSONSARBEID 

Ønsker dere å vite mer om  selvhjelp, råd og tips for oppstart av grupper ta kontakt med daglig leder Kari Wistzøe, e-post kariw@selvhjelp.no, mobil 952 27 631.