Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Katrine Karlsen, vikar konsulent

E-post: Katrine.Karlsen@ffo.no

Mobil: 98450404 (tirsdag og torsdag, annenhver fredag)

 

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

LMS 2017

Kurset er for deg som deltek som brukermedvirkar i utviklinga av lærings- og mestringstilbod i spesialist/kommunehelstenesta, eller skal til med dette.

LMS er forankra i verdiane om brukermedverkand og sidestilling av brukarerfaring og fagkunnskap. Læringstilboda blir utvikla i nært samarbeid med dei ulike fagmiljøa på sjukehusa, i kommunane og i brukarorganisasjonane.

Erfarne brukrar har viktig kunnskap om korleis det er å meistre kvardagen med kronisk sjukdom eller funksjonsnedsetting. Både den faglege kunnskapen til helsepersonell og brukarane sin erfaringskunnskap er nødvendig for å utvikle god læringstilbod.

Kurset går over to kveldar og har fokus på å trygja deg i rolla som brukarrepresentant.


Innhald og tema som blir gjennomgått

  •  Om LMS og standard metode
  •  Brukarrollen
  •  Komminikasjon og formidling 
  •  Korleis bygge opp og halde eit brukarinnlegg/presentasjonsteknikk
  •  Praktiske øvingar

KURS 2017 

VÅR  onsdag 22. og 29. mars frå kl. 16.30 – 21.00

HAUST onsdag 18. og 25. oktober frå kl. 16.30-21.00

Påmelding til: lms@helse-bergen.no eller ta kontakt på tlf. 55 97 47 80

Ved meldt interesse, blir det sendt stadfesting frå LMS.
Lett måltid, kaffi/te er inkludert i kurset.

Kurset er gratis.

Stad
Kurset blir arrangert i lokala til Lærings- og mestringssenteret
Ulriksdal 2, 4. etasje 5009 Bergen.