Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Katrine Karlsen, vikar konsulent

E-post: Katrine.Karlsen@ffo.no

Mobil: 98450404 (tirsdag og torsdag, annenhver fredag)

 

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Nytt styre i FFO Bergen

Et av landets største lokallag i FFO paraplyen, trenger nye styremedlemmer for 2019-2020. Er du en av dem?

foto: Pixabay

FFO Bergen er et av landets største lokallag i FFO paraplyen og representeret 25 medlemsorganisasjoner med inntil 15000 medlemmer. Vi søker deg som er intressert i brukermedvirkning, kontakt med kommunalt råd for funksjonshemmede i Bergen (KRFF). Interessepolitkk på alle nivå i Bergen kommune kontakt med brukerorganisasjoner og frivillig arbeid.  FFO Bergen er et veldrevet lokallag med god økonomi for å få utrettet flere gode tiltak for funksjonshemmede og kronisk syke og pårørende i Bergen.

Som styremedlem i FFO Bergen, vil du få opplæring på alle nivå for å kunne utføre styrevervet på best mulig måte. Lokallaget har kontor i Vestre Strømkaien 7, sentralt lokalisert i Bergen sentrum. 

Er du intressert i å gjøre en jobb til beste for mange innbyggere i Bergen, er dette rette lokallaget for deg.

Kandidatene til FFO Bergens styre må være bosatt i Bergen Kommune. Kandidatene må ha tillit i egen organisasjon og fått godkjennelse til å stille til valg i FFO Bergen.

Årsmøtet i FFO Bergen avholdes onsdag 10. april 2019

Siste frist for å oversende valgkomiteens innstilling til styret i FFO Bergen settes til 20. mars 2019.

Vi ønsker innstilling fra FFOs Bergens medlemsorganisasjoner, forslag på kandidater sendes til ffo@fi-senteret.no . Har du noen spørsmål ring Vibecke  på mobil: 944 87 908 eller Bente Johannessen på 900 90 485.

På valg er følgende verv:

  • Leder (1 år)
  • Nesteleder(2 år)
  • Økonomiansvarlig 
  • Vanlig styremedlemmer 2 år
  • Styremedlem(er) 1 år
  • Varamedlem (er)1 år 

Vi håper å høre fra deg! 

Frist for innmelding av kandidater er satt til fredag 8 mars.  FFO Bergen har kontormedarbeider,  regnskapskontor og revisor iht FFOs økonomi instruks.

Hilsen valgkomiteens medlemmer

 Bente Johannssen, Vibecke Magnus og Lilian Teige.