Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Katrine Karlsen, vikar konsulent

E-post: Katrine.Karlsen@ffo.no

Mobil: 98450404 (tirsdag og torsdag, annenhver fredag)

 

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

tillitvalgte

FFO Hordaland trenger tillitsvalgte til styreperioden 2019-2020. Brenner du for interessepolitikk, organisasjonsutvikling og brukermedvirkning på alle nivå, er styreverv hos FFO akkurat det rette for deg!

Foto: Pixabay

FFO Hordaland avholder årsmøte 27 februar 2019 bortimot 2 måneder tidligere enn før. Arbeidet med fylkessammenslåing med FFO Sogn og Fjordane er igangsatt.  Det er etablert arbeidsgruppe som har kartlagt økonomi og avtaler i forbindelse med fusjon som sammenslåingsform.

Begge fylkeslag avholder ordinære årsmøter i 2019, og etter konstituering av styrene velges interimsstyret blant styrenes medlemmer. FFO Hordaland får 4 styremedlemmer iberegnet ledervervet, FFO Sogn og Fjordane får 3 styremedlemmer og nestledervervet.

FFO Hordaland vil i perioden rette fokus mot innsatsområdene;

  • Interessepolitikk og politisk påvirkning på fylkes- og kommunenivå. Valgkamp 2019 – paneldebatt med Vestlands politikere og bystyrepolitikere i Bergen.
  • Brukermedvirkning på system – og tjenestenivå, adhoc grupper, plan- og arbeidsgrupper innenfor NAV, helse- og omsorgstjenester. Opplæring av kommunale råd for funksjonshemmede  i kommuner.
  • Oppfølging av kommune FFOer, kommunesammenslåing og ivareta funksjonshemmedes og kronisk sykes rettigheter fra kommunalt perspektiv. FFO Hordaland har i dag 5 lokallag, FFO Bergen, FFO Voss, FFO Odda/Ullensvang, FFO Sotra/Øygarden og FFO Bjørnafjorden.
  • Arbeide med å utvikle FFO Vestland til en slagkraftig og enhetlig organisasjon, både interessepolitisk og administrativt. Videreutvikle Funksjonshemmedes Informasjonssentrene lokalisert i Bergen og Førde.

Er du interessert i omorganisering og organisasjonsutvikling er denne styreperioden akkurat det rette for deg?

Nye tider, byr på nye muligheter både organisatorisk og interessepolitisk.

Bli med å skape nye FFO Vestland 2020!

Frist for tilbakemelding til valgkomiteen er satt til 20 januar , aktuelle kandidater som melder sin intresse vil bli kontaktet fortløpende. 

Ta kontakt med valgkomiteens formann Jostein Søreide på mail  jostein.soreide@fellesforbundet.org, mobil 995 39 430 eller Sturle Svendal mail stusve@icloud.com mobil 997 00 890.