Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

Mobil: 94487908

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Tilskudd Helse Vest 2021

Viktig informasjon til alle fylkeslag, nå er tilskuddsportalen i Helse Vest åpnet.

Organisasjonar som kan få tilskot


"Tilskot kan givast til pasient- og brukarorganisasjonar som blir drivne av brukarar, har valt styre og der opplæring og eigenmeistring er sentrale formål.

Som hovudregel vil fylkeslaga til brukarorganisasjonane bli prioritert. For organisasjonar som har både fylkesledd og regionledd, blir fylkesleddet prioritert. Lokalforeningar der det ikkje er fylkeslag, kan søkje."

Søknadsfrist er 1. desember, klikk på søknadsskjema

Lykke til!