Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Katrine Karlsen, vikar konsulent

E-post: Katrine.Karlsen@ffo.no

Mobil: 98450404 (tirsdag og torsdag, annenhver fredag)

 

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

tilskudd

Helse Vest har åpnet tilskuddsportalen for søknad om tilskudd for 2019.

Da er lenken for søknad om tilskudd til helsefremmende arbeid for 2019 åpent. Søknadsfrist er satt til 1. desember 2018.  Lenke til søknad 

 Foto: Helse Vest 

Utdrag fra nettsiden til Helse Vest. 

Som hovudregel vil fylkeslaga til brukarorganisasjonane bli prioritert. For organisasjonar som har både fylkesledd og regionledd, blir fylkesleddet prioritert. Lokalforeningar der det ikkje er fylkeslag, kan søkje.

Tilskot kan givast til drift og konkrete aktivitetar knytt til oppgåvene til spesialisthelsetenesta eller som har relevans for desse. I tillegg vil det bli lagt vekt på følgjande punkt i vurderinga av søknadene:

  • Pasient- og brukarorganisasjonane si opplæring av brukarrepresentantar/tillitsvalde og organisering/koordinering av brukarrepresentasjon i spesialisthelsetenesta, for eksempel til forsking.
  • Pasient- og brukarorganisasjonane sine eigne informasjons-/opplærings- og meistringskurs, fortrinnsvis i samarbeid med helsepersonell.
  • Pasient- og brukarorganisasjonane si eiga opplæring i og utøving av organisert, frivillig likepersonarbeid i helsetenesta.
  • Pasient- og brukarorganisasjonane sitt arbeid med rekruttering av unge, og personar med fleirkulturell bakgrunn som brukarrepresentantar og likepersonar.

Ønsker organisasjoner hjelp til søknad ta kontakt med oss på e-post: ffo@fi-senteret.no