Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Katrine Karlsen, vikar konsulent

E-post: Katrine.Karlsen@ffo.no

Mobil: 98450404 (tirsdag og torsdag, annenhver fredag)

 

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Valgdebatter Vestland 2021

Tradisjonen tro engasjerer vi oss ved valget.  
I år har Vestland arrangert sammen med lokallaget FFO Bergen tre debatter digitalt på Teams 27. mai, 2. juni og 3. juni, med temane; Likestilt arbeidsliv!, Tilrettelegging i skolen og høyere utdanning. Spørsmålene som ble stilt og bakgrunnen for debattene kan dere lese mer om her.

Problemstillingene skapte stort engasjement hos sentrale politikere i Hordaland og Sogn og  Fjordane valgkrets. Flere av politikerne som deltok fra partiene, kommer mest sannsynlig inn på Stortinget. Det var bred enighet om å få FN-konvensjonen (CRPD) inn i norsk lovverk. 

 

Hordaland 27/5  Hordaland 2/6 Sogn og Fjordane 3/6
Kjersti Toppe, Senterpartiet 1. kandidat 

Mari Svartveit Hansen, SV 8. kandidat (kommunestyret Odda)

Gunhild Berge Stang, Venstre 2. kandidat 
Odd Harald Hovland, Ap 2. kandidat  Terje Kollbotn, Raudt 2. kandidat

Trude Brosvik, KRF 2. kandidat

 

Ove Bernt Trellevik, Høyre 2. kandidat 

Stig Abrahamsen, 4. kandidat FRP 

 

Hege Lothe, SV 1. kandidat 

 

Katrine B. Nødtvedt, MDG 8. kandidat (Byråd for kultur, mangfold og likestilling)

Ingrid N. Fjeldstad, Venstre 4. kandidat

 

Olve Grotle, Høyre 1. kandidat

 

Joel Ystebø, KRF 3. kandidat

Gunnvor Sunde, Partiet sentrum 1. kandidat

Gunn Åmdal Mongstad, Senterpartiet 4. kandidat 

    Rita Narvasete, FRP 2. kandidat 
    Geir Oldeide, Raudt 1. kandidat
    Torbjørn Vereide, AP 1. kandidat


Tilskuddet fra Valgdirektoratet gav oss muligheten til å bidra med delfinasiering av midler til kampanjefilm, teksting av appeller og valgdebatten i Sogn og Fjordane. Fordelt på 3 debatter i Vestland, deltok 10 partier og 18 politikere. 

Debatten i Sogn og Fjordane valgkrets 3. juni er tekstet og delt inn i to bolker, del 1 Skole og utdanning og del 2 Likestilt arbeidsliv. 

I debatten i Sogn og Fjordane valgkrets deltok parteiene; AP, SV, Senterpartiet , Høyre, KRF, Venstre, FRP, Rødt og  Partiet Sentrum. Møteleder var Eldgrim Fossheim, tidligere NRK journalist fra Sogn og Fjordane. 

Under debattene i Vestland hadde vi appeller fra Ingrid Thunem fra Unge funksjonshemmede og kampanjefilmen, Flytt deg! Ikke la fordommene dine stå i veien for jobbdrømmen min. 

Skole og utdanning - gi oss like muligheter!

«Når jeg fikk studere på mine vilkår gikk jeg fra dropout til toppkarakter». 


Med riktig tilrettelegging i skole og utdanning kan flere som ellers hadde stått utenfor arbeidslivet, bedre muligheter for å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet. Alle kan bidra!

 

LIKESTILT ARBEIDSLIV!


«Jeg er ikke en dugnad, jeg er en kollega».

For å få til et likestilt arbeidsliv må politikerne satse på inkludering og holdningsendring. Med riktige holdninger og tilrettelegging skaper det flere muligheter for alle. Vi har lyst å være en resurs for samfunnet.

 

Høstens stortingsvalg er rett rundt hjørnet 13 september skal det velges ny regjering og nye representanter til Stortinget. Da skal vi velge våre fremste folkevalgte. Det er folket som bestemmer hvilken retning vi skal ta for de neste fire årene. 

Det viktigste valget du kan gjøre er å bruke stemmeretten din.  

GODT VALG!