Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Katrine Karlsen, vikar konsulent

E-post: Katrine.Karlsen@ffo.no

Mobil: 98450404 (tirsdag og torsdag, annenhver fredag)

 

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Vi forbereder oss til valget

FFO Hordaland jobber primært for å fremme rettighetene til funksjonshemmede og kronisk syke, og derfor er vi naturligvis opptatt av å være med på å sette agendaen før årets valg. Ettersom det er våre medlemmer som vet hvor skoen trykker, så lot vi dem fortelle hva de vil vi skal fokusere på under årets valgkamparrangement 22 mai.

 

Det var godt oppmøte under vår interessepolitiske workshop 31 januar. Vi samarbeidet med FFO Bergen, SAFO og Norges handikapforbund, og vi ble til sammen en god gjeng fra forskjellige organisasjoner og med forskjellige helserelaterte utfordringer.

Vi fikk høre mye jeg vil tro de fleste av oss ikke visste; for eksempel utfordringer for folk med psoriasis og eksem (høye strømpriser), astma og allergi (luftkvalitet i skolene), og store mangler på tilrettelegging for hørselshemmede (teleslynger ved skranker – blant annet - er et sjeldent syn). I tillegg ble det klart at psykiske helsetjenester ikke er tilgjengelige nok, spesielt for kronisk syke og mennesker med funksjonsnedsettelser.

Fremover vil vi jobbe for at det som ble tatt opp i workshopen skal inkluderes så godt det lar seg gjøre i spørsmål og «hjemmelekser» til politikerne. Vårt utgangspunkt er at mange politikere antakeligvis (og naturligvis) ikke vet nok om funksjonshemninger og kronisk sykdom. Derfor vil vi informere dem - våre medlemmer er tross alt eksperter på sin egen situasjon.

Her finner du PowerPoint-presentasjonen fra workshopen, og her finner du nyttig informasjon og statistikk fra Bufdir som vi vil ta i bruk ved valgarrangementet. Vi vil gjerne bli tilsendt flere innspill innen feltet habilitering og rehabilitering (og da spesielt om overgangen fra spesialhelsetjenesten til helsetjenester i kommunene).

Hvis du har noe å si om dette, eller annet stort og smått, kan du sende en mail til: ffo@fi-senteret.no, eller postmottak@fi-senteret.no.