Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Katrine Karlsen, vikar konsulent

E-post: Katrine.Karlsen@ffo.no

Mobil: 98450404 (tirsdag og torsdag, annenhver fredag)

 

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Vi søker brukermedvirkere til NAV Hjelpemiddelsentral Bergen

FFO søker brukerrepresentanter til NAV Hjelpemiddelsentral avdeling Bergen, for utvalgsperioden (2022-2025).

Brukerutvalget skal arbeide med å identifisere og følge opp viktige innsatsområder og bidra til å sikre kvaliteten innenfor tjenestene på hjelpemiddelområdet i NAV.

Hensikten med brukerutvalget er å kvalitetssikre og utvikle tilbudet til brukerne gjennom brukermedvirkning på systemnivå.

Brukerutvalget skal dekke hele hjelpemiddelområdet og være et diskusjonsforum for viktige overordnede saker.

Film fra NAV Hjelpemiddelsentral, vi har mer på lager!

Brukerutvalget skal få mulighet til å uttale seg i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenesteområdene som NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har ansvar for.

Områdeutvalgets sammensetning er følgende:

-5 representanter + 5 vararepresentanter fra FFO 
-2 representanter + 2 vararepresentanter fra SAFO
-1 representant fra Norsk pensjonistforbund
-1 representant fra Kommunens Sentralforbund
avdelingsdirektør ved NAV Hjelpemiddelsentral Vestland, Bergen
avdelingsledere / andre fagpersoner ved hjelpemiddelsentralen hentes inn avhengig av hvilke saker som står på dagsorden.

Arbeidsområder for Områdeutvalget

  • kanal for brukere for å ta opp utilsiktet virkning av regelverk, rutiner og tjenesteyting på hjelpemiddelområdet i fylket
  • kanal for ansatte ved hjelpemiddelsentralen for å samhandle med brukerorganisasjonene om utvikling av tjenestetilbudet i fylket
    ta gjensidig initiativ til samarbeidstiltak og informasjonsopplegg for å bedre tjenestene til brukere

FFO om hjelpemidler og interessepolitikk

Jurist og seniorrådgiver Heidi Sørlie-Rogne jobber i FFO med hjelpemiddelfeltet. Under her kan du se en video både om regelverket på hjelpemiddelområdet, og hvordan FFO jobber med hjelpemiddelområdet interessepolitisk. Videoen er opptak fra digitalt møte i FFO 2021.

 

I denne lenken finner du presentasjonen i pdf.

Områdeutvalgets mandat og aktivitet

Mandat og retningslinjer utarbeidet av sentrale brukerorganisasjoner og NAV, legges til grunn for Områdeutvalgets arbeidsområde. Representantene velges for 3. år. Møtehyppighet er 3 til 4 møter i året, som regel fredager i tidsrommet kl. 10.30-14.00. Saksliste og sakspapirer senest ut til faste medlemmer og varamedlemmer, senest 14 dager før møte. NAV Hjelpemiddelsentral Vestland leder utvalget og har sekretærfunksjonen.

OMRÅDUTVALGETS RETNINGSLINJER

MØTEGODTGJØRELSE I NAV

Vi håper du bruker skjema, skriv gjerne litt om deg selv så tar vi kontakt.

Registeringsskjema.

Ønsker du mer informasjon ta kontakt med Vibecke på mobil: 94487908 eller send e-post til post.vestland@ffo.no

Påmeldingsfrist er satt til 10. januar 2022.