Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Katrine Karlsen, vikar konsulent

E-post: Katrine.Karlsen@ffo.no

Mobil: 98450404 (tirsdag og torsdag, annenhver fredag)

 

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Vil du være med på laget? FFO Vestland søker tillitsvalgte for 2022!

FFO Vestland søker tillitsvalgte for styreperioden 2022-2023 og medlemmer til valgkomite

FFO Vestland avholder årsmøte lørdag 7. mai 2022 på Fi-Senteret i Bergen såkalt «hybrid» arrangement. Hvor det vil være mulighet for å delta digitalt i tillegg til fysisk fremmøte.

FFO Vestland vil i perioden (2022-2023) rette fokus mot følgende innsatsområder:

  • Interessepolitikk og politisk påvirkning på fylkes- og kommunenivå.
  • Paneldebatter i anledning kommune- og fylkestingsvalget 2023.
  • Brukermedvirkning på system – og tjenestenivå, adhoc grupper, plan- og arbeidsgrupper innenfor NAV, helse- og omsorgstjenester.
  • Opplæring og oppfølgning av kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser i kommunene i samarbeid med fylkeskommune- og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vestland.
  • Arbeide med å videreutvikle FFO Vestland til en slagkraftig og enhetlig organisasjon, innen brukermedvirkning og interessepolitikk. 
  • Etablere møteplasser, nettverk og samarbeid med politikere på relevant forvaltningsnivå, basert på viktige intressepolitisk områder fra FFOs arbeidsprogram.
  • Møteplasser og aktiviteter i Sogn og Fjordan i samarbeid med lokallag og andre relevante samarbeidspartnere.
  • Ivareta vedtatt Strategiplan for perioden (2020-2024) og Handlingsprogram (2020-2022) vedtatt på årsmøte 28. februar 2020, lenkene til planene og Midveisrapport 2020 finner dere her.

Oversikt over styrets medlemmer og utvalgsstruktur, finner dere her.

Bli med å videreutvikle FFO Vestland 2022-2023!

Frist for tilbakemelding til valgkomiteen er satt til 31. januar 2022, aktuelle kandidater som melder sin interesse vil bli kontaktet fortløpende. Skriv gjerne kort om deg selv, og legg ved en liten cv legg gjerne med et bilde.  Skriv gjerne hvorfor du ønsker å bli tillitsvalgt i FFO Vestland og hva du selv mener du kan bidra med. Aktuelle kandidater vil på årsmøte bli presentert skriftlig med kort resyme og bilde.

BREV FRA VALGKOMITEEN 

OVERSIKT OVER STYREMEDLEMMER PÅ VALG

Ta kontakt med valgkomiteens formann Dag Einar Liland e-post dageinar@tenneroghelse.no, mobil 950 38 029 for mer informasjon.