Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Katrine Karlsen, vikar konsulent

E-post: Katrine.Karlsen@ffo.no

Mobil: 98450404 (tirsdag og torsdag, annenhver fredag)

 

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Vil du være med på laget? FFO Vestland søker tillitsvalgte for 2023-2024!

Til høyre leder Else-Berit Helle, Laila Grosvold Nygård, Gunn Sande, Asbjørn Aamot, Arne Hovland, Micheal Sønnesyn og nestleder Harald Kvame Hansen. Styremedlemmene Anfinn Feng Hammer og Marita Aarvik var ikke tilstede under fotografering 7. mai 2022. 

 

FFO Vestland søker tillitsvalgte for styreperioden 2023-2024 og medlemmer til valgkomite. FFO Vestland avholder årsmøte 12. april 2023 på Fi-Senteret i Bergen såkalt «hybrid» arrangement, mulighet for å delta digital og fysisk deltakelse.

FFO Vestland vil i perioden (2023-2024) rette fokus mot følgende innsatsområder:

 • Interessepolitikk og politisk påvirkning på fylkes- og kommunenivå.
 • Paneldebatter i anledning kommune- og fylkestingsvalget 2023.
 • Brukermedvirkning på system – og tjenestenivå, adhoc grupper, plan- og arbeidsgrupper innenfor NAV, helse- og omsorgstjenester.
 • Opplæring og oppfølgning av kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser i kommunene i samarbeid med fylkeskommune- og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vestland (2023-2024). Rekruttering av folkevalgte vil være prioritert i perioden.
 • Strategi for kommunesatsing (2022-2027) se lenk her. 
 • Arbeide med å videreutvikle FFO Vestland til en slagkraftig og enhetlig organisasjon, innen brukermedvirkning og interessepolitikk. 
 • Etablere møteplasser, nettverk og samarbeid med politikere på relevant forvaltningsnivå, basert på viktige intressepolitisk områder fra FFOs arbeidsprogram.
 • Møteplasser og aktiviteter i Sogn og Fjordane i samarbeid med lokallag og andre relevante samarbeidspartnere.
 • Ivareta vedtatt Strategiplan for perioden (2020-2024) og Handlingsprogram (2022-2024) vedtatt på årsmøte 7. mai 2022. Lenker til Strategiplan og Handlingsprogram og Aktivitetsplan finner dere her.
  Oversikt over styrets medlemmer og utvalgsstruktur, finner dere her.

Bli med å videreutvikle FFO Vestland 2023-2024!

Frist for tilbakemelding til valgkomiteen er satt til 31. januar 2023, aktuelle kandidater som melder sin interesse vil bli kontaktet fortløpende. Skriv gjerne kort om deg selv, og legg ved en liten cv legg gjerne med et bilde.  Skriv gjerne hvorfor du ønsker å bli tillitsvalgt i FFO Vestland og hva du selv mener du kan bidra med. Aktuelle kandidater vil på årsmøte bli presentert skriftlig med kort resyme og bilde.

BREV FRA VALGKOMITEEN 

OVERSIKT OVER STYREMEDLEMMER PÅ VALG

Ta kontakt med valgkomiteens formann Dag Einar Liland e-post deliland@online.no  mobil 950 38 029 for mer informasjon.