Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Line Skåtøy, konsulent

E-post: line.skatoy@ffo.no

Mobil: 47641477

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Årsmøte FFO Vestland 12. april

Tidspunkt
12.04.2023 til 12.04.2023
Sted
Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen 3 etasje

INNKALLING TIL "HYBRID ÅRSMØTE "FFO VESTLAND ONSDAG 12  APRIL 2023

I henhold til FFOs vedtekter § 5b kalles det herved inn til fylkesårsmøte i FFO Vestland. Lokallagene har mulighet til å delta som observatører på årsmøte.

Dato:    Onsdag 12. april kl. 17:00-20.30
Sted:    Vestre Strømkaien 7, 3 etasje.

Innlogging i Teams for dem som ønsker å delta digitalt starter kl. 17.00 (innloggingsbuffer).

LENKE TIL TEAMS

Saker som ønskes behandlet må sendes inn 1. måned før årsmøte til styret, frist er satt til 12. mars og sendes til følgende e-post: post.vestland@ffo.no

Åpning av årsmøte: kl. 17.15 (innloggingsbuffer fra 17.00) 

Hilsen fra FFOs hovedstyre ved nestleder, Harald Kvame Hansen

TENTATIV SAKSLISTE 

ÅR 01.2023   Godkjenning av beslutningsmyndighet

ÅR 02.2023   Godkjenning av innkalling

ÅR 03.2023   Godkjenning av saksliste

ÅR 04.2023   Valg av møtefunksjonærer

o   Møteleder

o   Sekretærer

o   Protokollunderskrivere

o   Tellekorps (utgår) – avstemming via Smartdialog

ÅR 05.2023   Godkjenning av FFO Vestlands Årsrapport for 2022

ÅR 06.2023   Godkjenning av FFO Vestlands regnskap for 2022, med revisors beretning

ÅR 07.2023   Handlingsplan for FFO Vestland (2022– 2024) er vedtatt 2022, Aktivitetsplan (2023-2024), evaluering av styreåret (2022-2023)

ÅR 08.2023   Innkomne saker fra medlemsorganisasjonene innen tidsfrist 3. mars 

ÅR 09.2023   Uttalelser fra styret

ÅR 10.2023   Godkjenning av forslag til budsjett 2023, inkludert fastsettingen av eventuelt honorar og godtgjørelser til tillitsvalgte

ÅR 11.2023   Valg

A) Valg av styre

-        leder

-        nestleder

-        økonomiansvarlig (utgår) iht. endring i vedtekter 2021.

-        styremedlemmer

-        2-4 varamedlemmer

        Leder velges for 1 år. Styremedlemmer velges for 2 år slik at halvparten er på valg. Varamedlemmer velges for 1 år.

 B) Valg av revisor

 C) Valg av valgkomité

-        leder

-        2 medlemmer

-        1varamedlem

         Leder velges for 1 år. Medlemmer velges for 2 år slik at halvparten står på valg hvert år. Varamedlem velges for 1 år.

Hver enkelt organisasjon kan stille med 2 representanter.


Stemmerett:
Det er kun en fra hver organisasjon som har stemmerett under behandlingen av de ulike årsmøtesaker. Fylkeslag som enda ikke er sammenslått bør bli enig om hvem som skal ha stemmerett. Stemmefordeling er basert på FFOs nasjonale oversikt pr. 31.12.2022– og danner grunnlag for antall stemmer ved votering i SmartVote appen.

SMARTVOTE

Vi anbefaler at dem som skal stemme digitalt tar med egen pc eller laster ned appen i god tid før årsmøte. Alle som har stemmerett, vil bli innkalt til digitalt møte for gjennomgang av stemmeordningen.


Bestilling av tolk:
For de som trenger tolk, bestilles dette av den enkelte direkte via tolketjenesten, her anbefales det at de som stiller fysisk på møte tar med egen pc og head sett.

Påmeldingsfrist:
Påmeldingsfristen er satt til 27. mars grunnet gjennomgang av Smartdialog. Stemmeberettigede vil få innkalling på Teams for gjennomgang av løsningen.

Årsmøtepapirer sendes ut 14. dager på e-post og vil være tilgjengelig på våre nettsider – under arrangement årsmøte.

Ved fysisk deltakelse dekkes reisekostnader av medlemsorganisasjonene.

Spørsmål kan rettes til fylkessekretær Vibecke Magnus, på vibecke.magnus@ffo.no, mobil: 944 87 908. 

 

Personalia:
Representasjon:
Hvem representerer du
 
Hvilken posisjon har du
 Hver organisasjon har ett visst antall stemmer i forhold til medlemstallet ved avstemninger. Det er kun en person pr. organisasjon som kan inneha denne retten. 
Har du stemmerett for din organisasjon?
 
Jeg deltar digitalt
 
 
Personvernregler (GDPR) krever at du gir et aktivt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med FFO Vestland sitt årsmøte. Du må gi oss en bekreftelse på at du samtykker til at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Vestland (FFO Vestland) lagrer dine personopplysninger for bruk under årsmøtet til bl.a. å sende ut informasjon. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket.