Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Line Skåtøy, konsulent

E-post: line.skatoy@ffo.no

Mobil: 47641477

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Kurs i brukermedvirkning i helseforskning

Tidspunkt
22.04.2023 til 22.04.2023
Sted
Funksjonshemmedes Informasjonssenter, Vestre Strømkaien 7, 3 etasje 5008 Bergen

FFO Vestland og Kreftforeningen Vestland inviterer til kurs i brukermedvirkning i forskning. Målgruppe er brukerrepresentanter i helseforetakene, og ideelle stiftelser som har samarbeidsavtaler med Helse Vest. 

FFO Vestland og Kreftforeningen Vestland, arrangerte helgen 13.-15 januar felles opplæring for brukermedvirkere på systemnivå i spesialisthelsetjenesten. Kurset om brukermedvirkning i forskning er en oppfølgning av kurset vi gjennomførte i januar.

Målgruppe er; nåværende fast - og vararepresentanter i helseforetakene i tillegg til medvirkere som allerede er med i forskningsprosjekter i spesialisthelsetjenesten i Helse Vest og samarbeidspartnere i Helse Bergen.

Oppstart er kl. 11.00-16.00 på Funksjonshemmedes Informasjonssenter. Vi inviterer også andre organisasjoner som Innvandrerrådet Vestland, Pensjonistforbundet, RIO- Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, og Samarbeidsforumet (SAFO Sørvest/NordVest), brukerpanel i Helse Bergen og Alrek helseklynge.

Vi anbefaler at du gjennomfører; «E-læringskurset brukermedvirkning i forskning" for forskere og brukere. Kurset er et samarbeid mellom Kompetansesenter for klinisk forskning, det regionale brukerutvalget i Helse Vest og Regionalt e-læringsteam.

DIGITALT KURS I BRUKERMEDVIRKNING I HELSEFORSKNING 

Kreftforeningen har utarbeidet nettsider med henvisning til brukermedvirkning i forskning, lenke finner du her.

FFOs nettsider om brukermedvirkning i forskning, finner du her.

Påmeldingsfrist innen 17. april.

FFOs representanter vil få dekket reisekostnader. Samlingen er gratis for alle deltakere. Skrive- og tegntolk bestilles av deltaker selv. 

Program og presentasjon finner du her

Med vennlig hilsen 

Kreftforeningen Vestland og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Vestland

Er du fast- eller vararepresentant?
Har du noen tilretteleggingsbehov
GDPR krever at du gir et aktivt samtykke til at vi behandler personopplysninger i forbindelse med brukeropplæring. Jeg samtykker til at FFO Vestland innhenter personopplysninger som skal brukes i forbindelse med brukeropplæring. Opplysningene vil kun bli brukt i opplæringsøyemed, og vil bli slettet etter gjennomføring av kurset.