Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Katrine Karlsen, vikar konsulent

E-post: Katrine.Karlsen@ffo.no

Mobil: 98450404 (tirsdag og torsdag, annenhver fredag)

 

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Kvinnehelsekonferanse på Stord 25. november

Tidspunkt
25.11.2023 til 25.11.2023
Sted
Stord Kulturhus, Hamnegaten 1, 5411 Stord

Velkommen til Kvinnehelsekonferanse på Stord

Tema: Kvinnehelse på  dagsordenen! Likestilling i helse-og omsorgstjenesten?

FFO Vestland inviterer til gratis konferanse på Stord Kulturhus; Småsalen, lørdag 25. november fra kl. 10-00-15.30.

Regjeringen publiserte i år NOU 2023:5 "Den store forskjellen — Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse". I rapporten pekes det på ulike utfordringer knyttet til kvinnehelse, blant annet at lidelser som rammer bare eller særskilt kvinner har lav status.

FFO Vestland ønsker med denne konferansen å sette søkelys på ulike aspekter ved kvinnehelsen.

Målgrupper: FFOs medlemsorganisasjoner lokalt og regionalt. Ansatte i kommunehelsetjenesten i Stord kommune, studenter ved HVL, ansatte i Helsefonna regionen, brukerrepresentanter ved helseforetakene i Vestland, medlemsorganisasjoner i Rogaland, Haugalandet og Brukerhuset i Helse Fonna og andre intresserte.

Program

10.00                   Musikkinnslag Maria Malmsten og Einar Steinkopf

10.10                   Velkommen ved gruppeleder fra Frp, Anja Austlid

10.15 - 10.30        FFO Vestland ved styremedlem Gunn Sande

-Hvem er FFO og hvorfor er vi opptatt av kjønn og kvinnehelse                        

10.40 - 11.10   Norske Kvinners Sanitetsforening, seniorrådgiver Aurora Eck Nilsen

 -Status på kvinnehelse, og den politiske veien videre

11.10 - 11.40      Bergen Sanitetsforening,  styreleder  Helén Botnevik

 -Kvinnehelse er folkehelse

Pårørende og søskenperspektivet

11.40-12.10      Amalie og Thea 

- Søskenperspektivet 

12.10-13.00       Lunsj i kunsthallen og kultursenteret

13.00-13.30       Linda Haugland, Autismeforeningen Hordaland

 -Mitt liv, med utfordrende atferd i hjemmet

 Diagnoser og forskning

13.30-14.00      Lene Nilsen, sentralstyremedlem Løvemammane

- Å leve med et alvorlig sykt barn, pårørende perspektivet og kvinnehelse

14.00 - 14.15       Pause

14.15 - 14.45       Anette Fagertun professor ved Senter for omsorgsforskning, Vest, HVL

- Kvinnehelse i et kjønnsperspektiv: overgansalder, arbeidsliv og helsevesen

14.45-15.15     Christine Øye, professor og podkan for forskning, Fakultet for helse og sosialvitenskap ved høgskolen på Vestlandet (digitalt)

  - Kjønn og diagnoser i spill? Et antroplogisk skråblikk 

15.15-15.30     Takk for i dag ved fylkesleder Else-Berit Helle

Presentasjon av foredragsholdere i pdf. format.

Endringer i programmet, presentasjon av Norsk Fibromyalgiforbund og Vestland Me-forening, utgår.

Bruk av parfyme/etterbarberingsvann

Vi henstiller alle deltakerne om ikke å bruke parfyme og etterbarberingsvann underkonferansen. 

Skrivetolk- og tegntolk bestilles av bruker selv. Gi gjerne beskjed til oss om du har bestilt, til e-post post.vestland@ffo.no. 

FØLG OSS DIERKET LØRDAG 25 NOVEMBER.

LENKE TIL DIRKETE SENDING - STARTER KL.10.00-15.30