Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

Mobil: 94487908

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Oppfølgingsseminar - Fra konvensjon til praksis

Tidspunkt
09.06.2021 til 09.06.2021
Sted
Digitalt på Zoom

Likestillingssentert KUN og FFO Trøndelag, arrangere oppfølgnings webinar for kommunale råd i Vestland. Webinaret tar for seg ulike problemstillinger som ble gjennomgått på halvdagswebinaert 25 på mai, CPRD- Fra konvensjon til praksis.

FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) pålegger myndighetene å fremme, beskytte og sikre menneskelige rettigheter og grunnleggende friheter for alle i samfunnet.

Likestillingssenteret KUN og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) har sammen med fire råd for nedsatt funksjonsevne i Trøndelag utviklet en veileder; CRPD for alle, for kommuner og kommunale råd. Denne veilederen gir tips og praktiske råd om hvordan kommuner og kommunale råd kan jobbe for å ta i bruk CRPD i sitt arbeid.

 

1: Introkurs om CRPD 

På introkurset fikk deltakerne god kunnskap om CRPD og hvordan den enkelt kan bruke CRPD mer aktivt i eget verv, rolle, arbeidshverdag for å sikre at rettighetene i konvensjonen blir oppfylt.

Målgruppe for introduksjonskurset var kommunalt ansatte, rådsmedlemmer i Rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne og fellesråd i Vestland. Kommunene har stort ansvar for å forankre CRPD inn i sine offentlige tjenenester, planverk og retningslinjer.

 Felles webinar for fylkene ble gjennomført 25. mai. 

Gikk du glipp av introkurset 25 mai finner du lenke til livesendingen her.

Tekstet versjon vil bli publisert senere og lagt ut på våre nettsider, sammen med foilene som ble brukt på webinaret.

2: Oppfølgingskurs for kommunale råd.

Oppfølgingskurset vil gå i dybden og sammen diskuterer vi hvordan de kommunale rådene kan arbeide videre med CRPD. Alle som deltok på webinaret vil få lenke tilsendt lenke fra KUN til webinaret på Zoom.

Kommunal råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vestland, onsdag 9. juni kl. 12.00 – 14.00.

LENKE TIL ZOOM WEBINARET 9 JUNI

Velkommen til webinar, vi gleder oss til å møte rådene i Vestland.