Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Viken

Kontaktinformasjon

FFO Viken

Smuget 1 (2.etg)

Postadresse:

1383 ASKER

Telefon:
66 90 18 03

HSPU (helse- og samfunnspolitisk utvalg)

Utvalget har som intensjon å være en støttende medspiller for organisasjonene, slik at vi felles kan løfte og belyse relevante fellessaker! Har du spørsmål, ta kontakt med lederen i HSPU som pr nå er Svein Graabræk tlf.: 419 26 650

Litt om formålet med og oppgaver i HSPU

Helse- og Samfunnspolitisk arbeid blir en stadig viktigere del av alle pasientorganisasjonenes virksomhet for å løfte fellessaker på fylkesplan.

Formålet er å hjelpe diagnoseorganisasjonene på lokal- og fylkesnivå i Viken.

Utvalget har en visjon om å være en fellesnevner og sørge for at Helse- og Samfunnspolitisk arbeid drives kontinuerlig og samordnet.

Utvalget skal gjøre FFO Viken mer slagkraftige i forhold til medier, samarbeidspartnere, offentlige myndigheter og opinionen, samt gi råd ved behov.

Utvalgets forankring er FFO's vedtekter, jfr. § 1-1 og § 3-1og2, samt FFO Vikens handlingsplan som vedtas av årsmøte.

Utvalget har sin legitimitet fra FFO Viken sitt styre (jfr. § 11-3-f), og er iflg. vedtektene ikke et besluttende organ (jfr. 5-2), men har møte-/forslag-/talerett i FFO Viken sitt styre.

Utvalget består av 5 medlemmer: Svein Graabræk, Marianne Nyland, Birger Sauro, Solveig Langrud Sletten og Ida Marie Holen.

Utvalget skal behandle Helse- og Samfunnspolitiske saker på fylke-/kommunenivå i tråd med FFO sitt nasjonale handlingsprogram og FFO Viken sitt handlingsprogram.

Utvalget har som intensjon å være en støttende medspiller for organisasjonene, slik at vi felles kan løfte og belyse relevante fellessaker!

Har du spørsmål, ta kontakt med lederen i HSPU som pr nå er Svein Graabræk tlf.: 419 26 650 svarthur@online.no