Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Viken

Kontaktinformasjon

FFO Viken

Smuget 1 (2.etg)

Postadresse:

1383 ASKER

Telefon:
66 90 18 03

Tidligere arrangementer i FFO Viken

FFO Viken har som ambisjon å ivareta våre brukerrepresentanter, trygge de i sin rolle og sørge for jevnlige møtearenaer for faglig påfyll. Vi jobber kontinuerlig med å tilby spennende webinar og interessante konferanser.

 

 

 

Informasjon om hvordan en søker til Helse Sør-Øst. 

Det ble holdt på vårt kontor i Asker, og vi var innom flere forhold: Hvor finner du søknaden, hvem som kan søke, hva man kan søke om og viktigheten av rapportering av mottatte midler. 

Du kan og gå inn på nettsiden til Helse Sør Øst, og på menyen (øverst til høyre) gå så til brukermedvirkning og tilskudd brukerorganisasjoner – dokumenter, og der finner du veiledning, retningslinjer og selv søknaden. 

Det var flere deltagere fra brukerorganisasjonene våre som møtte opp og det ble etterpå sendt info til mange organisasjoner som desverre ikke hadde anledning til å komme til Asker. 

 

Fagpåfyllkonferanse i Kongsberg høsten 2022 

 

Her var det flere spennende teamer, blant annet om søsken til barn med funksjonsnedsettelser med professor og psykologspesialist Krister W Fjermestad.

Ellers var vi innom NAV Hjelpemiddelsentralen, helsenorge.no, regionalt brukerutvalg i Helse Sør-Øst RHF, hva samvalg betyr, hverdagaktivitet (med litt trim), hva helsefellesskap er og vi fikk også høre om folkehelsearbeid i kommune. 

 

Ledermøte på Lily Country Club, Kløfta 22. oktober 2022

Nestleder Britt Inger Solheim ønsket velkommen til ledermøte. Noen av sakene var:Brukermedvirkningen lokalt, hvordan samarbeide på beste måte for å påvirke politikken, der vi bor? Her ble det oppfordret til at brukerorganisasjonene jobber med å finne egnede brukerrepresentanter fremover spesielt ifm kommune- og fylkestingsvalget høsten 2023FFO Viken har vært på kommunebesøk – hva har vi gjort og hva viser erfaringer så langt om effekten av besøkene?FFO Viken orienterte om regnskap pr 31.08.22

Svein Graabræk, leder i HSPU fortalte om hva jobben i HSPU går ut på.

Valgkomiteen presenterte seg og fortalte at de nå setter i gang arbeidet med å jobbe for å få et godt styre i FFO Viken til neste periode, de ønsker også å få inn kandidater til Helse- og Samfunnspolitiske utvalg (HSPU).

image00jl.png

 

Fagpåfyllskonferanse i samarbeide md FFO Oslo

"Trygge overganger og kontinuitet" - Som funksjonshemmet, kronisk syk eller pårørende kan det være vanskelig å manøvrere store systemer og koordinere spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og fastlegetjenesten. 

FFO ønsker en helsetjeneste med trygge overganger og kontinuitet, der de vi representerer får oppfylt rettighetene de har rett på. FFO ønsker bedre samhandling, og det er i den ånd FFO Viken og FFO Oslo sammen inviterte brukerrepresentanter til samlingen i Asker.

   

Sandra Scott Nicolaysen (bilde til venstre), Live Kroknes Berg (midten), Nadia Elisabeth Magnussen (bilde til høyre).

 

Sjeldenkonferanse i Drammen i begynnelsen av juni

Hadde temaer som "Sjeldenstrategien", hva den betyr for hvert enkelt menneske. Andre temaer var fatigue og hva det er, om autoimmune sykdommer og forskningen rundt diagnosen.

Konferansen var for mennesker med sjeldne diagnoser, deres pårørende, helsefagarbeidere og sykepleiestudenter.

 

 

Å leve med usynling sykdom 

Var et webinar i slutten av mai 2022 med Janette Røseth som er psykologspesialist, foredragsholder og forfatter. Hun er også mamma, ektefelle, pårørende og kronisk syk.

Inntill 70 stykker kunne høre henne formidle hvordan man kan leve godt med livets u-svinger. Når livet ikke ble som tenkt, og en må skape nye hverdager, med en helse og kropp som ikke samarbeider slik som før.

Røseth sa og noe om hva det gjør med oss og de rundt oss, og hvordan vi kan leve godt på tross.

 

 

Samling for brukerrepresentanter i kommunale råd 

 

I begynnelsen av mai 2022 samlet vi medlemmer i kommunale råd for å øke kunnskapen deres om sin rolle som folkevalgt. Det var deltakere fra 19 ulike kommuner i Viken som fikk faglig påfyll over to dager. 

 

 

Konferanse for oppnevnte brukerrepresentanter

FFO Viken samlet første helgen i april 2022 representanter fra ulike råd og utvalg til en konferanse, for kompetanseheving og samsnakking på Gardermoen. 

image5y25p.png 

 

Fagdag med Løvemammaene

FFO Viken i samarbeid med organisasjonen «Løvemammaene» samlet nylig nærmere 80 deltager på Gardermoen.

Blant de påmeldte var brukerrepresentanter, ansatte fra kommunene og politikere fra mange ulike partier. Tema var forskjellen i helse- og omsorgstjenester fra en kommune til en annen. 

imageafg5.png 

Det var både paneldebatt om hvorfor det var så forskjeller på tjenestene mellom kommuner, foredrag om å leve med usynlig sykdom, innlegg om rettigheter. Gode tilbakemeldinger gjør arbeidet med fremtidige fagdager inspirerende! 

 

Kurs for unge brukermedvirkere

I februar samlet vi i FFO Viken 18 engasjerte deltakere fysisk og to deltakere som deltok via teams, til et introduksjonskurs om brukermedvirkning. 

imagesznjb.png 

Gode innledere skapte interesse om temaet og vårt mål om å "finne" nye potensielle representanter for fremtiden, ble innfridd! 

 

Se på nett og sosiale medier for flere arrangementer fra FFO Viken 

Følger du med på FFO Viken' hjemmeside har vi mange arrangementer fremover. Spre budskapet om webinar og konferanser i nettverket ditt. Du må gjerne dele linker og gå gjerne innom våre Facebook-sider også, for å se hva vi legger ut der.