Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Viken

Kontaktinformasjon

FFO Viken

Smuget 1 (2.etg)

Postadresse:

1383 ASKER

Telefon:
66 90 18 03

Tidligere arrangementer i FFO Viken

FFO Viken har som ambisjon å ivareta våre brukerrepresentanter, trygge de i sin rolle og sørge for jevnlige møtearenaer for faglig påfyll. Vi jobber kontinuerlig med å tilby spennende webinar og interessante konferanser.

 

 

 

Sjeldenkonferanse i Drammen i begynnelsen av juni

Hadde temaer som "Sjeldenstrategien", hva den betyr for hvert enkelt menneske. Andre temaer var fatigue og hva det er, om autoimmune sykdommer og forskningen rundt diagnosen.

Konferansen var for mennesker med sjeldne diagnoser, deres pårørende, helsefagarbeidere og sykepleiestudenter.

 

 

Å leve med usynling sykdom 

Var et webinar i slutten av mai 2022 med Janette Røseth som er psykologspesialist, foredragsholder og forfatter. Hun er også mamma, ektefelle, pårørende og kronisk syk.

Inntill 70 stykker kunne høre henne formidle hvordan man kan leve godt med livets u-svinger. Når livet ikke ble som tenkt, og en må skape nye hverdager, med en helse og kropp som ikke samarbeider slik som før.

Røseth sa og noe om hva det gjør med oss og de rundt oss, og hvordan vi kan leve godt på tross.

 

 

Samling for brukerrepresentanter i kommunale råd 

 

I begynnelsen av mai 2022 samlet vi medlemmer i kommunale råd for å øke kunnskapen deres om sin rolle som folkevalgt. Det var deltakere fra 19 ulike kommuner i Viken som fikk faglig påfyll over to dager. 

 

 

Konferanse for oppnevnte brukerrepresentanter

FFO Viken samlet første helgen i april 2022 representanter fra ulike råd og utvalg til en konferanse, for kompetanseheving og samsnakking på Gardermoen. 

image5y25p.png 

 

Fagdag med Løvemammaene

FFO Viken i samarbeid med organisasjonen «Løvemammaene» samlet nylig nærmere 80 deltager på Gardermoen.

Blant de påmeldte var brukerrepresentanter, ansatte fra kommunene og politikere fra mange ulike partier. Tema var forskjellen i helse- og omsorgstjenester fra en kommune til en annen. 

imageafg5.png 

Det var både paneldebatt om hvorfor det var så forskjeller på tjenestene mellom kommuner, foredrag om å leve med usynlig sykdom, innlegg om rettigheter. Gode tilbakemeldinger gjør arbeidet med fremtidige fagdager inspirerende! 

 

Kurs for unge brukermedvirkere

I februar samlet vi i FFO Viken 18 engasjerte deltakere fysisk og to deltakere som deltok via teams, til et introduksjonskurs om brukermedvirkning. 

imagesznjb.png 

Gode innledere skapte interesse om temaet og vårt mål om å "finne" nye potensielle representanter for fremtiden, ble innfridd! 

 

Se på nett og sosiale medier for flere arrangementer fra FFO Viken 

Følger du med på FFO Viken' hjemmeside har vi mange arrangementer fremover. Spre budskapet om webinar og konferanser i nettverket ditt. Du må gjerne dele linker og gå gjerne innom våre Facebook-sider også, for å se hva vi legger ut der.