Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Livskvalitet med kronisk sykdom eller funksjonshemming

Livskvalitet med kronisk sykdom eller funksjonshemming

Illustrasjon med glade mennesker

SSBs første nasjonale livskvalitetsundersøkelse viste at funksjonshemmede var blant de som er minst tilfredse med tilværelsen. Men selv om det å leve med en funksjonshemming kan være utfordrende, er det ikke ensbetydende med dårlig livskvalitet! FFO ønsker å rette søkelys på hva som skal til for å ha det bra når man lever med funksjonshemming eller kronisk sykdom.