Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

CarciNor

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Thomles gate 4
0270 Oslo

Besøksadresse:

Thomles gate 4
0270 Oslo

Telefon:
21 420 680
Hjemmeside:

CarciNor er en landsomfattende forening som arbeider for å bedre livsvilkår for personer med NET-kreft og deres pårørende, og jobber for deres interesser.

CarciNor er en forening for alle som er engasjert i NET-kreft. 

.

 

En kreftsykdom rammer langt flere enn bare den som har fått kreft. Det å leve med NET-kreft, med alt det innebærer, kan bety helt nye utfordringer i hverdagen. Pårørende er viktige støttespillere for den kreftsyke, og de blir også selv sterkt berørt. Det er viktig at både pasienter og pårørende har noen som taler deres sak, og som kan tilby støtte, informasjon og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.

Funksjonshemning

Nevroendokrin (NET) kreft  er en gruppe sjeldne kreftsykdommer. NET-kreft er en samlebetegnelse på̊ svulster som utgår fra hormonproduserende celler eller forstadier til disse. Slike celler er lokalisert i de fleste av kroppens organer, og NET-kreft kan følgelig oppstå i de fleste av kroppens organer. Det diagnostiseres årlig rundt 850 nye tilfeller av nevroendokrine svulster.

For mange av NET-kreft pasientene utvikler kreftsykdommen seg ofte med uklare, eller uten spesifikke, symptomer. En stor andel av pasientene med høyt differensierte svulster kan også leve med kreftsykdommen i mange år uten symptomer. Dette resulterer i at mange har utviklet en kronisk, livslang kreftsykdom når sykdommen blir konstatert.

Utbredelse av sykdommen, anatomisk utgangspunkt, differensieringsgrad (Grad 1-3) er viktige faktorer for å vurdere behandlingsalternativer. Det er stor forskjell fra pasient til pasient når det gjelder hvor ondartet en svulst, med samme differensiering, i samme organ, er. Mens noen svulster har en knapt målbar vekst fra år til år, kan andre være hurtigvoksende og respondere svært dårlig på behandling. For en del av disse pasientene er prognosen relativt god, og ofte langt bedre enn for mange andre kreftsykdommer. Så selv om NET-kreft er en sjelden kreftsykdom, er det mange som lever med sykdommen. 

Organisasjonen

CarciNor er tilsluttet Kreftforeningen og har en gjensidig forpliktende samarbeidsavtale med Kreftforeningen. CarciNor er godkjent av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), og er stønadsberettiget til tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner. CarciNor er godkjent av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering som søker av midler fra Extrastiftelsen. CarciNor er medlem av Studieforbundet Funkis.