Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde - LSHDB

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Skippergata 33
0154 Oslo  

Besøksadresse:

Skippergata 33
0154 Oslo  

Telefon:
959 49 357
E-post:
Hjemmeside:

LSHDB er en landsdekkende, brukerstyrt interesseorganisasjon for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde.

Funksjonshemning

Kombinert syns- og hørselshemmet/ døvblind 

 • totalt døv og blind
 • døve med en synsrest
 • tunghørte med en synsrest
 • svaksynte med en hørselsrest
 • blinde med en hørselsrest.

Det er tre hovedårsaker til døvblindhet: 

 • Kombinasjon av ulike former for aldersrelatert syns- og hørselstap.
 • Sjeldne syndromer som innebærer både syns- og hørselshemming.
 • Tilfeldige kombinasjoner av ulike skader/sykdommer som rammer syns- og hørselsfunksjonen.

Personer med Usher syndrom er født døve (type 1) eller tunghørte (type 2) og med en progredierende øyesykdom Retinitis Pigmentosa som påvises senere. Det finnes ulike former for kommunikasjon som f.eks: 

 • tegnspråk (visuelt eller taktilt)
 • ulike håndalfabet (visuelt eller taktilt)
 • tale for hørselstekniske hjelpemidler benyttes.

Det er individuelt hvilken form man velger.

Organisasjonen

LSHDB vil: 

 • Synliggjøre sine medlemmer slik at samfunnet kan forstå deres problemer og respektere deres måter å fungere og kommunisere på, uten at de blir ynkeliggjort eller unødig begrenset.
 • Utvikle nettverk gjennom samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.
 • Etablere distriktskontakter og danne gode sosiale miljøer.
 • Samarbeid med andre interesseorganisa-sjoner, myndigheter og instanser som LSHDB har interessefellesskap med.
 • Stimulere til forskning.
 • Oppmuntre kombinert syns- og hørselshemmede og døvblinde til å utnytte sine ressurser slik at de kan fungere optimalt, ta utfordringene etter hvert som de kommer og øke livskvaliteten gjennom trygghet og glede.

LSHDBs medlemstilbud: 

 • temamøter
 • kurs og seminarer
 • likemannskurs
 • likemannskurs for foreldre med Usher barnd.
 • sommertreff, juletreff
 • aktivitetssenter i distriktslagene
 • informasjon via internett, hjemmeside, storskrift, lyd, punkt og diskett
 • gir også tilbud om utdrettet informasjons- og foredragsvirksomhet