Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Leverforeningen

Kontaktinformasjon

Postadresse:

c/o Andrè Ruud
Brattvollveien 147
1164 Oslo

Besøksadresse:

Brattvollveien 147
1164 Oslo

Telefon:

Leverforeningen er en interesse- og støtteorganisasjon for personer med medfødt leversykdom, eller leversykdom oppstått og oppdaget i barne- eller ungdomsårene, og deres familier og pårørende.

Funksjonshemning

Det finnes en hel rekke diagnoser innen leversykdom, med forskjellige forløp og prognoser. Generelt kan man si at det å stille diagnose ved leversykdommer er en spesialistoppgave.

Organisasjonen

Foreningens formål er å: 

  • Ivareta interessene til personer med leversykdom, levertransplanterte og deres nærmeste.
  • Formidle støtte til familier som har mistet et leversykt familiemedlem.
  • Spre kunnskap om leversykdom.
  • Opprette kontakt med medisinsk ekspertise.
  • Bidra til økt kompetanse hos helse- og sosialmedisinsk personell.

I samarbeid med Frambu er det gitt ut brosjyre om leversykdom hos barn. Denne kan fås ved henvendelse til foreningen.

Leverforeningen har egen hjemmeside som utvikles fortløpende. Hjemmesiden skal være et startsted for søk etter informasjon verden over, i tillegg til å være et sted hvor informasjon kan hentes og kontakter kan knyttes.